Karácsonhoz közelgetvén*

Nota Idvöz légy drága Szent Szüz

IStennek követsége, az ég fényessége,
el-jöt vólt Názaretbe, szép Jesus nevébe;
már örömmel várjuk, Szent napokat számlályuk,
Szent Szüzet szolgállyuk.
Szent Szüz kévánnya látni, tisztán apolgatni,
kit fogadot méhében, szüzesség fejében:
kész már kis posztótska; készen vár istálócska,
jöj szép violátska.
Szivünk áldásid várja, Szent Szüz, malaszt árja;
kik hozzád igyekeznek, adgy jót hiveidnek:
mivel ugy tetszettél, annak hogy Annya löttél,
kitöl teremtettél.
Ezt à Világ csodállya, Szüzet körül állya;
Isten Annyának vallya, kegyesnek talállya:
azért oh bóldog Szüz, Jesus kegyelmét ránk füzd,
töllünk Sátánt el-üzd.
Gábriel köszöntése, Szüz méh eresztése,
örömünk nevelése, lött Szüz idvözlése:
ki szüzen fogadtál, Szüz örökké maradtál;
segély Jesus által.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 29–30.–Felirata: MAS, Azon Nótára. Karácsonhoz közelgetvén. – A nótajelzésben Nyéki Vörös Mátyásnak az énekeskönyvben közvetlen előtte lévő Üdvözlégy drága Szent Szűz kezdetű kottás énekére történik utalás.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 37), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 24).

Adventi ének a karácsony előtti napokra. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–13–13–6 (a–b–c–c); a tizenhármas sorok 7/6 osztásúak belső rímmel. A sorok osztása, rímelése és a dallam megengedi a 13–13–6–13 képletet is.

Dallama: RMDT II., 121/II. sz.

7 posztótska, istálócska – utalás a karácsony előtt szokásos betlehemezésre. Vö. [ALdott Jesus, új Királyunk…] sz. 18. és 34. sor.

16 töllünk Sátánt el-üzd – az advent alapvető teológiai tanítása a megváltás, a bűntől való szabadulás. E sorban azonban utalás rejlik az adventhez fűződő népi, profán hiedelmekre is: a hajnali mise idején ajtót, ablakot, ólat jól bezárják a boszorkányok rontása ellen (vö. Bálint 1973, 17).
Hátra Kezdőlap Előre