Szep enek Boldogh Aszony fogantatasa napiara*

es Adventre illendo, egyeb idöbenis helyes

Jer mi dicseriük az szep szüz Mariat,
Menyek nek kiralyne aszoniat,
Az ki hordozta ez vilagh urat,
Megh üdvezitö Christusnak szent annyat.
Szentül es tisztan ki fiat fogadal,
Noha elmedben haborodal,
Az angial altal megh batorodal,
Megh valto Christust ki mi nekünk adal.
Jgeretet tön az Jsten ekkepen,
Ördögnek feiet rontanad eppen,
Üresült karok hogy illyen kepen
Altalad lennenek tellyesek mind eppen.
Te rolad szoltak regen az prophetak,
Magadot vartak az patriarchak,
Iövendöt tuttak pogany sybillak,
Balam czillaga te voltál, azt montak.
Nem talaltatot vilagban oly kellö,
Kit nem rutitot homaly, szeplö,
Az napnalis vagy fenyesb s tündöklö,
Ez vilagh urat vagy egyedül szülö.
Az kit az egek megh nem foghatanak,
Az meljsegekis nem tartanak,
Te tiszta mehed nyugovast ad annak,
Hogy annya lennel az Christus Jesusnak.
Szüzen fogadad Jesust keöszeöntesben,
Ki ielen vala teremptesben,
Szüzen maradal te szülesedben,
Szüzen vitetel te fel az menyegben.
Alazatoson aszonyunk, Maria,
Kerünk, kik vagiunk bünnek hayleka,
Mikoron el iö halal oraia,
Bünös lelkünknek legy batoritoia.

2 PM Menynek M Menej CS K Mennyeknek 3 M CS K hordoza 4 M Megh <di> CS K Az idvezitö 6 CS meg haborodál, 8 M Megh valto ur jesust te nekünk adal CS K è vilagra hozzál. 9–12 CS K Hiányzik. 9 M teö 10 M rontana 11 M Üressül [… ] semmi kenppen 12 M Altalla telnek ki lenne egi eppen. 13 M CS K Terolad irtak sokat 14 M CS K az hiányzik. 16 PM Balan M Balvanj [… ] aszt tudtak CS Balam K Bálám csillaga fel-támad 17–20 K Hiányzik. 17 M ili CS vilagon 18 M Megh nem 19 CS À napnal te vagy 20 M egedül vagi CS Mert vilag urat egyedul vagy 21 K csak meg sem foghatnak, 22 CS K tarthatnak 23 M Te hiányzik. CS annak ad: K szállást ád 24 CS Mert annya löl à K Midön Annya löl a' 26 M valal 29 PM szuz Maria M CS K szüz hiányzik. 30 M CS K bünnek rabia, 31 M Mikoron leszen

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 10b–11a.–Cím: SZEP ENEK BOLDOGH ASZONY FOGANTATASA NAPIARA es Adventre illendo, egyeb idöbenis helyes.

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 29a–30a.–Cím: De beata virgine.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 10–1.–Cím: De beata virgine. – Dallamát is közli.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 17.–Cím: MAS. De beata virgine. – Megvan a második kiadásban is (1719, 10).

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 7 var).

Máriát dicsérő adventi ének, a Pálffi Márton-ék. címe szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára (március 25). Forrása, szerzője ismeretlen.

A szövegeltérésekből az ének nagyobb kéziratos hagyományára lehet következtetni. A szövegváltozatokban az ideális képlettől való eltérések arra vallanak, hogy a szótagszám az eredeti szerzői szövegben sem volt következetes; ez biztosan látszik a kéziratos verzióknál a 6. versszak 3. sorában, és valószínűsíthető a 3. versszak 2. sorában. Az 1. versszak 2. sorában a ritmusdöccenőt Kájoni még a nyomtatott változatban sem javította (Mennyeknek királyné asszonyát).

Pálffi Márton szövegének elsődlegessége nyilvánvaló a 3. versszak esetében. A 4. sornál igen valószínű a „lectio difficilior” esete. A 8. sornál csak valószínű a Pálffi Márton-ék. elsődlegessége. A 22. sornál talán jobb a Csíkcsobotfalvi kézirat verziója; eszerint itt β rontott. A 24. sorban is nagyon valószínű a Pálffi Márton-ék. elsődlegessége: az α és a Csíkcsobotfalvi kézirat között valamelyik elveszett közvetítő (x) a lennel–t lel–re rontotta; ezt a Csíkcsobotfalvi kézirat másolója, Kájoni, értelmileg  „javította”, de a szótagszámhiba megmaradt. Végül Kájoni ezt a hibát is „javította”. Mindezek alapján a következő stemma állítható fel:

Versforma: 11–9–10–11 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 107/I. sz. – Szövegét és dallamát a Csíkcsobotfalvi kézirat ból idézi: Szabolcsi, MZK 47. 1.

9–10 Igéretet tön…Ördögnek feiet rontad – utalás az úgynevezett „ősevangéliumra” (1 Móz 3, 15); vö. RMKT XVII./7., 86. sz. 3. sor jz. és 167/I. sz. 7–10. sor jz. Vö. 54. sz. 13. sor jz.

11 Üresült karok – utalás az angyalok bukására.

13–15 prophetak…patriarchak…pogany sybillak – az ószövetségi próféták, pátriárkák, de a középkor felfogása szerint még az ókor jósnői, a Sibyllák is előre megjövendölték Szűz Mária csodálatos istenanyaságát. Vö. RMKT XVII./7., 37.  sz. 14. sor jz.

16 Balam – lásd [Az Vr Isten, Ádám Attyánknak, kezdetin e' világnak…]  sz. 7. sor jz.

25 keöszeöntesben – Gábriel arkangyal köszöntésében, az angyali üdvözletben.
Hátra Kezdőlap Előre