Szent Szüz idvözlesi*

Nota Oh születendö, hozzánk jövendö

JEsus Edénye, Szüzesség fénye, Idvöz légy Mária:
Támagy mellettünk, Jesus Urunkat engeszteld nékünk.
Mennyei Asztal, tellyes Malasztal, Idvöz légy Mária:
Segéld igyünket, hogy dicsirhessünk Szent Istenünket.
Gedeon gyapja, Földünk Istapja, Idvöz légy Mária:
örizz bennünket, régi szent Hitben tartsd nemzetünket.
Frigynek Szekrénye, Szentség örvénye, Idvöz légy Mária:
Tartsd békességben egész Hazánkat minden üdöben.
Aaron virágja, Noé Galambja, Idvöz légy Mária:
Kérleld Urunkat, vidd Jesusunkhoz akaratunkat.
Mojses csipkéje, Isten szüléje, Idvöz légy Mária;
Imádgy érettünk, kik Istenünknek sokszor vétettünk.
Dicsösség légyen Istennek, Amen: Idvöz légy Mária:
Jesus Annyának zengjen dicsiret, Szüz Máriának.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 15.–Cím: SZ. SZÜZ IDVÖZLESI. – Nótajelzés: Azon notára [Utalás az előtte lévő, ugyancsak adventi, viratta elött való kottás énekre: Oh születendö, hozzánk jövendö; ld. 48. sz.].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 133), Zirci-ék. (1751–66, 7a), Paksi Márton György-ék. (1760, 23), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 23).

Máriát dicsérő adventi ének. Az ismeretlen szerző felhasznált több Szűz Máriára alkalmazott bibliai idézetet és alkalmazta a középkori Mária-költészetnek a litániákból is ismert hagyományos hasonlatát. Lásd [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. vers jegyzete; vö. RMKT XVII./7., 39. és 207. sz. Közvetlen forrása ismeretlen.

Versforma a rímek szerint: 5–5–5 és 5–10 (a–a–b és c–c). Közlésünkben a dallam vonalának is megfelelő kétsoros strófákban.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.

5 Gedeon gyapja – a bibliai történetről (Bir 6, 36–40) és annak középkori mariológiai értelmezéséről ld. Kopcsányi Márton elmélkedését: RMKT XVII./7., 39. sz. jz. Vö. LexChrIkon 2, 125–6.

7 Frigynek Szekrénye – a gyermekét hordozó Mária ószövetségi képe. Ld. Kopcsányi Márton elmélkedését: RMKT XVII./7., 39. sz. jz. Vö. LexChrIkon 1, 341–3.; Maria gravida: [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 26. sor jz. – Szentség örvénye – szokatlan kép, amelynek eredete ismeretlen.

9 Aaron virágja – lásd Missus Gabriel c. 17. sor jegyzete. – Noe galambja – a bárkából kibocsátott és csőrében olajágat hozó galamb a vízözön elmúltát, a veszedelem megszűntét jelezte (1 Móz 8, 6–12).

11 Mojses csipkéje – az el nem égő csipkebokor Szűz Mária szimbóluma (2 Móz 3, 1–6).
Hátra Kezdőlap Előre