Ave Maria*

Nota: Idvez-légy szépséges MARIA

KÜldé az Ur szent Arkangyalát,
Hogy köszöntené Szüz Mariát:
Örüly Maria, szüzeknek Aszszonya.
Hogy érkezék-el Názáretben,
Semmit nem túd a' szent Szüz ebben.
Egböl le-hozott követséggel,
El-kezdé szavát sietséggel.
Mond: Üdvez-légy szép Szüz Maria,
Méhedben szál az Isten Fia.
Mennyei Ur vagyon te veled,
Malasztyával tellyes kebeled.
Aldott vagy te Aszszonyok között,
Menyböl Isten hozzád költözött.
Aldott méhednek-is gyümölcse,
Kit ékesit nemes erkölcse.
JESUS fiad imádd érettünk:
Kik ellene sokat vétettünk.
Most, és óráján halálunknak,
Segitséggel légy minnyájunknak.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 4. – Cím: AVE MARIA. – Nótajelzés: Nota: Idvez-légy szépséges MARIA. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 5).

Adventi válaszos ének az angyali üdvözletről (Lk 1, 26–38) és az Ave Maria verses fordítása. Forrása, szerzője ismeretlen. Tartalmában az Ave Maria akrosztichonos parafrázisaihoz kapcsolódik (vö. Angyali üdvözletröl c. vers jegyzete.).

Versforma: 9–9–11 (a–a–b); a harmadik sor refrénként ismétlődik.

Dallama: RMDT II., 27/II. sz.
Hátra Kezdőlap Előre