[Küldetek az archangyal à szüzhöz el menni…]*

Nota Missus est Archangelus

Küldetek az archangyal à szüzhöz el menni
És néki csuda szoval idvezletet tenni,
Ki altal ördög hatalman diadalmas lenni
Kel vala, mely már erött kezdet vala venni.
Üdvez légy Szüz, méhedben im az Isten mégyen,
Hozzád küldöt menyegböl, hogy szüz annya légyen,
Méhedben jö, téged hogy annyanak igy tégyen,
Emlöidböl szüz tejet eledelül vegyen.
Lam ezt halvan meg ijed kiralyné szertelen,
De angyal batoritya szép szoual hertelen:
Ne fély, égek aszszonnya, nem vagy rementelen,
Mert menyböl neveztetel ily nével szüntelen.
De ferfiat még eddig, monda, nem ismerek,
Azt fogattam, hogy àhoz soha nemis térek,
Istenemtöl malasztot arra szüböl kérek,
Illy fogadast meg szegnem nem kel, nem-is mérek.
Ez monda: Vigasztalo szent lélek reád száll,
Szüz méhedben tégedet, oh szüz, környül foglal,
Melyben az igaz ige nyúgszik, s-csendessen hál,
À kyrallyok kirallya ideig ebben áll.
Tégedet az ki küldöt, mit akar, à legyen,
Ugy mond à szüz, én velem örökké jót tegyen,
Im az ur szolgaloja elejben megyen,
Hogy szent akarattyaról tölle kérdést végyen.
El vedd, szüz, à szent iget, à ki te hozzád jött,
Angyal altal, mert Isten teged annyanak vött,
Hogy méhedben fogadvan szüllyed, à vegre tött,
Emlöidböl tartani akarvan ember lött.
Te néked buzgo szivel, mint örök atyának,
Halat adunk, mint néked, örök szozattyának,
Mind pedig vigasztaló szent lélek malasztyanak,
À harom szemelyben egy Isten állattyanak.

8 K Kebeledböl 16 K nem kel; mert igy élek. 18 K Környül talál, 28 K tartatni 30 K adunk, és néked 31 K Vigasztaló Szent Lélek Isten malasztyának,

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 15–7. – A versfőkben: KÜLDETET. – Nótajelzés: Nota eadem [Az előtte lévő latin eredetire utal].

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 20–1. – A versfőkben: KÜLDETET. – Cím: Missus est Archangelus. – Nótajelzés: Nota eadem [Az előtte lévő latin eredetire utal].

Adventi ének az angyali üdvözletről (vö. [ALdott gyümölcs szép Szüznek…] c. vers jegyzete.), a Missus est archangelus ad virginem ire kezdetű cantio fordítása. Eredetije, amely csak Kájoninak itt idézett kéziratából és nyomtatott énekeskönyvéből ismeretes, szorosan összetartozik a magyar fordítással; a latin versfőiben a MARIAHOZ szó  olvasható, amely a magyar fordítás versfőivel együtt összefüggő mondatot ad: MARIAHOZ KÜLDETET. Feltehetően a latin és a magyar egy szerzőtől, valószínűleg Kájoni Jánostól való. (Kájoni akrosztichonos énekeiről ld. In aduentu canenda c. vers jegyzete) A  latin mintát a Cantionale Catholicum nyomán Dankó József idézte (Vetus Hymnarium 318; vö. Chevalier 29675). – Szövege Kájoni nyomán a következő:

Missus est archangelus ad virginem ire,
Ut salutaret eam Ave dicens mire:
Quae refringeret vires jam potestatis dirae,
Cujus vis in hoc mundo caeperat saevire.
Ave virgo suscipe in utero Deum,
Ut tibi denunciem hoc est opus meum:
Eris mater quia tibi non est corpus reum,
Virgineo ubere tu lactabis eum.
Repente hoc auditu regina turbatur,
Per eundem angelum cito confortatur:
Ne timeas Dei mater, placide solatur,
De coelis cujus eris mater ille datur.
Illa dicit: Domine, non cognosco virum,
Quo sine matrem esse foret valde mirum:
Ut filium utero quae portaret nimirum,
Et votum violare vel maxime dirum.
Ait illi angelus in te descensurus,
Virgo, spiritus erit et obumbraturus:
Sacrum pectus diva tuum ubi cubaturus,
Rex regum et dominus dominorum purus.
His auditis puella angelum affatur,
Fiat verbum Domini, quod per te mandatur,
Ecce nunc magis quam fuit et humiliatur,
Et qui vos ad me misit illa serva datur.
O virgo suscipias verbum tibi dictum,
Quo transtulit angelus quia non est fictum,
Concipies et paries Deum et invictum,
Homine ex ubere cui dabis victum.
Zelo ferventes tibi Pater sempiterne,
Canunt, infans et tibi simul coaeterne:
Cum Paracleto Spiritu in personis terne,
Matri tuae canentes, pia fronte cerne.
Amen.

Versforma: 13–13–13–13 (a–a–a–a); a latin eredeti vágáns strófáinak 7/6 osztású sorait a fordító hűen követte.

Papp Géza szerint a kéziratos forrás a magyar fordítást a Mittitur ad Virginem Dei fortitudo dallamára énekelteti (RMDT II., 145. sz.).

3 A sor egy szótaggal hosszabb, mint a többi.

31 Kájoni a Cantionale catholicum nyomtatott változatában javította saját kéziratának szótaghibáját.
Hátra Kezdőlap Előre