[Küldeték Szüz MARJA-hoz…]*

Küldeték Szüz MARJA-hoz az Gábriel Angyal,
Kristus testbe jöuését hirdetj uigassaggal.
Kit hogy hallá Szentséges Szüz, igen meg-éjede.
És illy mélységes dolgon, háborodni kezde.
Angyal meg-bátorita háborodot sziuét,
És hogy a' Szent Lélektöl meg-árnyjkoztatnék.
Jm fogadod méhedben, az Jstennek Fiát:
Kjnek az ö Szent Attya, adgya szent Országát.
A Szüz magát meg-alázuán; menyböl Jsten szallott;
Es szerze szent méhébe magának hajlikot,
Tisztaságos Szüznek mehe, lön háza Jstennek,
Es allattyát töllé uéué, mi termiszetünknek.
Szüz fogada méhébe, és Szüz szüzen szüle.
És az ö szüzességének nem esett sérelme.
Kj nyjlt szép Liliomnak, egész a' gyökere.
Annyaj méltósaggal fénlik szüzessége.
Tiszta Szüztöl fogantatott az Jstennek Fia.
Kjrályok kjrállyának, meg tetzet hailéka.
Hogy érettünk bajt uijna testünkben öltözöt,
Es igy Ördög álnoksága, tölle meg-csalatott.
Néked ô Szüz MARJA, dicsiretet mondánk,
Mennyej lakó hellyedböl, nyuitsd keduedet hozzánk,
Kérünk hogy kérésed által, A te áldott Fiad
Ez életnek uölgye után, mutassa Országat.

2 Kristus<nak> 6 hogy <az> a' 7 Jm<e> fogadod Az od betűk kivakart betűk helyén. 9 menyböl <alá> Az áthúzott szó fölött: Jsten 10 Felragasztott papírcsíkon. 12 termiszetünknek Az i e-ből javítva. 14 szüzességének A nek szótag ben-ből javítva. 21 dicsiretet Kivakart betűk helyén. 23 által, A A névelő utólag beszúrva. te Olvashatatlan betűkből javítva. áldott<Szent>

Kézirata:

Turóci cancionale. XVII. sz. 2. fele, 4. – Cím: Más Ének [A lapszélen:] Vj Ének. – Dallamát is közli. – Kiad. Bogisich 1882, 40.

Adventi ének az angyali üdvözletről (vö. [ALdott gyümölcs szép Szüznek…] c. vers jegyzete.), az Angel k Panny Marye z Nebe poslan by wsse kezdetű cseh ének fordítása, amelynek eredetije viszont a Mittitur ad virginem Dei fortitudo kezdetű cantio (Chevalier 29683). A Turóci cantionale fordításának névtelen szerzője a mintát Szőlősy Benedek  szlovák nyelvű énekeskönyvéből (Cantus catholici. Pýsně katholické. Lőcse 1655, 13) vette. Az eredeti szövege a következő:

O Pannenstwý Blahoslawene Pannj Marye.

Angel k Panny Marye z-Nebe poslan bynsse.
Pána swého Wťeleňý, gy wyprawowawsse.
R. Panna, když pozdraweňý, hlas gest vslyssela,
Take wecy predywné w-sobe rozmisslela.
Hle z-Nebe sam Duch Swatý, plodnú ťe včiňý.
A tebe Pán nagwižssý, swú mocy zastýnj.
R. Porodýss nám Syna, ro-nemž lid bude weriťi,
Gemu Otec wečnosti králowstwý, chce daťi.
Když Panna powolila: Hned gest z-Nebe stúpil.
A z-čistého žiwota, Chrám sobe oblybil.
R. Panny welmi prečiste, w-schrann račil wgýti;
A sneg ťela nassého podstatu prigyti.
Nezrussenu čistotu swú, gest zachowala.
A gak Panna počala, Panna porodjla.
R. Kwýcka vsslechťjlecho, kmen čistý zustawa.
Any Matce tým rodem, čistoťi vbýwa.
W-Prýbitel čisté Panny, Kral Nebeský wssel gest.
Vako w-stánku prečistem, tak w-ný prebywal gest.
R. Aťby za nás bogowal, nasse odeňy wzal.
Odeným tak tym slussnym, lest Diabelskú sklamal.
Otce Dcerka splodila, newedúc bolesti.
Rodýci neprigala, w-swe čistoti strasti.
R. Ale colik z Swatého Ducha obťyžena,
Radem nad pryrozený Matkú včinena.
O Králowno Nebeska my tebe spýwámé
Tegto pysňi, wolaným, hlasy widáwame.
R. Prosyme, ať skrz tebe, nam milostiw bude,
Pán Gežyss, a po smrti, až nas prýgme k-sobe.
Amen.

A cseh szöveg már korábban Hlohovsky énekeskönyvében (Pjsne katholické. Olomouc 1622, 11) is megvan. A csupán magyarországi, erdélyi forrásokból ismert latin mintával való összefüggése nem tisztázott (vö. RMDT II., 145. sz. jz.).

Versforma: 14–14–14–13 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 145. sz. – Szövegét és dallamát idézi: Szabolcsi, MZK 51. l.
Hátra Kezdőlap Előre