Mas ahittatos enek*

MEnyországi fényes hajnal, melly nékünk nagyot használ
Idvöz légy oh Jesus Annya, Magyarságnak Aszonya.
Az te drága Szüzességed méltoságra vitt téged,
Hogy Istennek Annya lennél, De tiszta szüzen szülnél.
Hogy mi idvösségünk véget Angyalnak Szüz engedet;
Szolgálója lött Istennek, Szó-szóllója Népeknek.
Szóly oh Szent Szüz most-is értünk; Mert Istennek vétettünk:
Benned Isten emberré lött, Minket rabságbúl ki-vött.
Dicsiret à Szent Atyának, véle ö Szent Fiának;
Aldassék Szent Lélek Isten, Szüz jegyessével, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 15–6. – Cím: MAS AHITTATOS ENEK. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 35).

Szűz Máriát dicsérő adventi ének. Megtalálható benne a hajnalének és az angyali üdvözlet néhány motívuma. Lásd [ALdott gyümölcs szép Szüznek…] és Hainal. Az itiletröl c. vers jegyzete. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–a–b–b); közlésünkben kétsoros strófákban.

Dallama: RMDT II., 61. sz.
Hátra Kezdőlap Előre