[OH ékes szép virág…]*

OH ékes szép virág,
Edes Jésus:
menybéli Szent csillág,
áldot Szent Szüz:
Angyaloknak Királynéja,
Magyaroknak szó szóllója,
Aldot Szent Szüz.
Irgalmasságod nagy,
Malasztal tellyes vagy,
Gábrieltül idvözlettél,
Szent Lélektül terhes lettél.
Szüzen fogantattál,
Istennek helyt attál,
Liliomnak szép nyilása,
Jesusnak elsö szállása.
Könyörüly már rajtunk,
Esedezzél értünk,
Ezer közzül Te tetszettél,
Angyalokon föllyül léptél.
Te menyország úttya,
Paradicsom kúttya,
Beléd szorúlt à nagy bövség;
Ennek örül à szegénység.
Bünösök istápja,
Magyarok szép napja,
Országunkban fényeskedgyél,
mert fényesb vagy drága könél.
Idvösségünk oka,
Fényesség ablaka,
Ránk árradott te belölled
à kitöl lelkünk meg-élled.
Ezerszer áldot vagy,
Erdemed igen nagy,
Dicsirtessél Szent Háromság;
or örüly oh ékes szép virág.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 41–2. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 136), Zirci-ék. (1751–66, 13b), Paksi Márton György-ék. (1760, 45; kottás), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 24).

Szűz Máriát dicsérő felelgetős adventi ének. Litánián vagy körmeneten énekelhették. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 6–4–6–4–8–8–4 (a–b–a–c–d–d–c); a 2., 4. és 7. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 205. sz. – Az 1., 3. és 5–6. sort a kántor vagy az előénekesek, a többit a nép énekelte. Megfigyelhető, hogy ezt a dallamot a kassai Cantus catholici szerkesztője nótautalásaiban többször is idézte (ld. kezdősorok mutatóját); az eredeti felelgetős formát azonban csak a Kely fel már álmodbol kezdetű Nagyboldogasszony napi éneknél (Nagy B. Asszonyrol sz.) tartotta meg.
Hátra Kezdőlap Előre