[OH fel-kelö fényes nappal…]*

OH fel-kelö fényes nappal
Tündöklö szép piros hajnal,
Drágalátos Szüz MARIA.
Vedd Fiadot szent öledben,
Szoritsd szived kebelében,
Drágalátos Szüz MARIA.
Légy szó-szóllója népednek,
Engesztelöje Istennek,
Drágalátos Szüz MARIA.
Te vagy az életnek fája,
Szent Háromságnak Mátkája:
Drágalátos Szüz MARIA.
Mert Szüzen mint piros hajnal,
Meg-maradtál szent Fiaddal:
Drágalátos Szüz MARIA.
JESUS Christus Világ díja,
Menyországnak meg-nyitója:
Aldott JESUS Isten Fia.
Piros véreddel meg-tisztítál,
Szent Atyádnak bé-ajánlál:
Aldott IESUS Isten Fia.
Hozd-fel nékünk az igaz napot,
Hogy láthassuk szent Atyánkot:
Aldott IESUS Isten Fia.
Dicsírtessél Atya Isten,
Szent Fiaddal egyetemben:
Most, és mind öröcké. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1666, 28–9. – Cím: MAS AZONROL. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 27).

A XVIII. századi kéziratos gyűjtemények közül megtalálható a következőkben: Écsi-ék. (1700–25, 275), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 15).

Adventi ének, a „hajnal ének” egyik változata. Lásd RMKT XVII./7., 112. és 193. sz. és e kötetben a Hainal. Az itiletröl c. Szerzője ismeretlen. Az első öt szakasz Máriához, a következő három Jézushoz szól; a két részt a harmadik sorokban ismétlődő két különböző refrén is nyomatékozza. Lásd még: [OH fényességes szép Hajnal…] c.

Versforma: 8–8–8 (a–a–b).

Feltevésünk szerint a hajnal-nóta dallamára (RMDT I., 118. sz.) énekelhették; lásd a Hainal. Az itiletröl c. dallamára vonatkozó megjegyzést.
Hátra Kezdőlap Előre