[OH Maria, Istennek áldotta…]*

Nota O stellula, Maria fulgida

OH Maria, Istennek áldotta;
kinek méhét Szent Lélek szállotta:
Isten Fiát bé-fogadta,
ki az mennyet és földet alkótta.
Oh drága méh, Szüzeséggel ékes;
Isteni malasztal éppen tellyes;
Istennek Fiával terhes;
Attól szent Szüz könyergése kedves.
Az Aszonyok elsö bóldog sorsa;
Oh áldot Szüz békesség városa:
alázatosság árosa,
emberi kevélységnek orvosa.
Oh drága szép Lelki világosság,
Szüz leányi drága Szent Anyaság:
Téged illet nagy bóldogság,
Jésussal terhes bóldog Aszonyság.
Téged illet menyben à tisztelet,
Angyali szép fényes Karok felett:
Jésus után végy más helyet;
Mert nincs hozzád ki hasonló lehet.
Vigadgy azért szép dicsösségesen;
Isten szine elött nagy kedvessen:
Ránk-is tekénts kegyelmessen,
kik kiáltunk hozzád keservessen.
Meg nem veti Jésus kérésidet,
ki szerette drága Szüz méhedet:
Te-is szeresd è népedet,
melly követi Szent tiszteletidet.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 9. – Cím: MAS. – Nótajelzés: AZON NOTARA [utalás a 6. lapon lévő O stellula, Maria fulgida kezdetű kottás adventi énekre].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. 1. fele, 10), Zirci-ék. (1751–66, 4a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 18).

Szűz Máriát dicsérő adventi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 101/I. sz.

11 alázatosság árosa – A szó jelentése a régiségben: kereskedő (venditor, emptor, negotiator); vö. NySz I, 105; itt: „közvetítő”, valamiről „gondoskodó”. Vö. [IDvöz légy drága szép szüz Maria…] c. 4. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre