Virratta elöt valo enek*

OH születendö, hozzánk jövendö,
drága szép Jesusunk:
Néked virrasztunk, és térdet hajtunk,
jöj Szent Malasztunk.
Ki nagy jót tészen, Emberré lészen.
Ember képében szálla Szüz méhben.
Szent Szüz vendége, lön örök ige.
Istennek Fia, Juhait hija.
Szüz méh aklába, jöve mint várba.
Szent Lélek által Szüzben szállottál.
Szent meny-aszszonyság, lesz bóldog újság.
Istennek áldás, és hála-adás.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 13–4. – Cím: VIRRATTA ELÖT VALO ENEK. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 132), Vépi ék. (1725–68, 38), Zirci-ék. (1751–66, 6b), Paksi Márton György-ék. (1760, 23), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 17).

Szűz Máriát dicsérő válaszos ének. A címe és a refrén utalása szerint az adventi hajnali miséken énekelték. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–6–10–5 (a–b–b–b); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel. A 2–4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.

8 Juhait híja – utalás a jó pásztorról szóló evangéliumi példára (Jn 10, 11–14), amelyet Jézus magára alkalmazott.
Hátra Kezdőlap Előre