Post elevationem*

Melodia Sanctus sanctus sanctus

REttenetes áldozat,
Oh szentséges JESUS:
Gyarló szivünket vond hozzád,
Edességes szép JESUS.
Lelkeink táplálása,
szükségünk Felséged lássa.
Ezt mondád Szent Testednek,
Mi sem valhattyuk egyébnek.
Illy nagy szeretetedért,
Aldgy-meg minket Szent véredért.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 5. – Cím: POST ELEVATIONEM. – Nótajelzés: MELODIA EADEM [utalás az énekeskönyv 3. lapján lévő kottás Sanctus, sanctus sanctus kezdetű énekre].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Écsi-ék. (1700–25, 139), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 127), Vépi ék. (1725–68, 334), Zirci-ék. (1751–66, 2a), Paksi Márton György-ék. (1760, 6).

Adventre való válaszos úrfelmutatási ének. Vö. Post elevationem [REggeli fris harmatunk…] sz. jz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–6–8–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 42/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre