[SZent Lélek Temploma, idvöz légy Jesusnak Annya…]*

Ad notam, Redemptoris mater

SZent Lélek Temploma, idvöz légy Jesusnak Annya;
Isten talentoma Nagy benned, oh szentség honnya.
Im küld Szent Háromság hozzád Szüz Anyaság;
Hogy böven szállyon rád à bóldogság.
Oh Szüz, népeidet tápláld, s' minden hiveidet.
Tiszta Szent méhedet, szép Jesus ugy meg-szerette;
Hogy természetedet, Istenségéhez kötötte.
Oh nagy irgalmasság! csuda Szüz Anyaság,
Kivel romlik rabság, múlik vakság.
Fiaddal hatalmas, Oh áldot Szüz légy irgalmas.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 42. – Nótajelzés: Ad notam, REDEMPTORIS MATER. fol. 37. [ = Alma redemptoris mater c.]

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratokban: Zirci-ék. (1751–66, 14a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 22).

Szűz Máriát dicsérő ének. Forrása, szerzője ismeretlen. A kassai Cantus catholici szerkesztője ezzel a darabbal zárta az adventi részt.

Versforma: 14–14–12–10–14 (a–a–b–b–c); a sorok osztása 6/8–6/8–6/6–6/4–6/8 belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 250. sz.
Hátra Kezdőlap Előre