Angyali üdvözletröl*

Nota Ave Maria, Istennek Annya

SZüz Mariához az Isten küldvén,
Gabriel Angyallal Szent Szüzet köszöntvén,
Idvözli, kedvét jelentvén.
Oh Szüz! meg-ujjúl Világ nevedben;
A' föld kereksége meg-épül nemedben;
Mert Istent fogadsz méhedben.
A' Szent Lélektül Kisded kezdödik;
Dávidnak székire mint Király tévödik;
Országa nem végezödik.
Neve lesz Jesus Szent szülöttednek;
mert idvözitöje ö lesz nemzetednek;
Egy Ura mennynek és földnek.
Mojses Proféta ezt bizonyittya,
mondván; kigyó fejét egy Aszony meg-rontya,
birodalmát-is el-bontya.
Oh drága Jesus, Szüznek gyümölcse,
Te általad szünnyék rosz Világ erkölcse,
Malasztod szivünk bé-töltse.
Esedez értünk Isten Szüléje,
Régi magyarságnak te valál örzöje;
Légy minden jónk meg-szerzöje.
Dicsöség légyen Szent Háromságnak;
Az Három személyben egy állatúságnak:
Dicsiret Szüz Mariának.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 12–3. – Felirat és nótajelzés: AZONROL: S' AZON NOTARA [utalás a közvetlenül előtte lévő Ave Maria, Istennek anyja kezdetű kottás énekre, amelynek címe: ANGYALI ÜDVÖZLETRÖL.

Szövege megtalálható a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 130), Paksi Márton György-ék. (1760, 8), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 44), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 6), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 14).

Adventi ének az angyali üdvözletről. Vö. [ALdott gyümölcs szép Szüznek…] c. vers jegyzete. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–12–8 (a–a–a).

Dallama: RMDT II., 30. sz.

13 Mojses proféta – utalás az ún. ősevangéliumra, arra az ígéretre, amit az Úr a bűnbeesés után az első asszonynak adott, és amely messiási jövendölésként, próféciaként a Mózesnak tulajdonított első könyvben, a Teremtés könyvében olvasható (1 Móz 3, 15). Lásd RMKT XVII./7., 86. sz. jz. Vö. Szep enek Boldogh Aszony fogantatasa napiara c. 9–10. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre