Alma redemptoris mater*

IDvözitönk Anya Szent Szüz,
Egek kapujan fénlö tüz:
Ez csillag, éjet töllünk üz;
Lelkünkre örök jókat füz.
Kit nyom terhe à bünöknek,
Szent Szüz nyujtsd kezed à népnek:
mert folyását természetnek,
alája vetéd méhednek.
Szüz vóltál, szüzen fogadtál,
Szüz örökké meg-maradtál,
köszöntetvén Angyal áltál,
Bünösöknek reményt adtál.
Nyerj buzgóságot lelkünknek,
Szent Szüz, nyerj frigyet földünknek,
Légy szószollója ügyünknek,
S' éllyünk veled Istenünknek.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 36–7. – Cím: ALMA REDEMPTORIS MATER. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 136), Zirci-ék. (1751–66, 12a).

Az Alma redemptoris mater kezdetű adventi Mária-antifona verses parafrázisa. Vö. Alma redemptoris mater c. vers jegyzete. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz. és 72. sz. – A két dallam alternatív használatáról a Cantus catholici szerkesztője az Úr Jezus Krisztus meghagyta kezdetű oltáriszentségi ének ([Ur Jesus Christus meg-hadta…] c.) után ezt jegyzi meg: Ezen Enek Notájára mondhatni mind azokat is, Mellyek Nótáját jedzettük fel, fol. 36.
Hátra Kezdőlap Előre