[IDvöz légy drága szép szüz Maria…]*

Melodia O stellula, Maria fulgida

IDvöz légy drága szép szüz Maria,
kiben legel Istennek Szent Fia:
Oh szüzesség szent városa,
kegyelemnek bövséges árosa.
Oh drága Szüz, szent malasztal tellyes;
kinek semmi dolga nem mételyes:
Add jódban részesülhessünk,
Tiszteletidben hogy örülhessünk.
Az mennyei nagy Ur vagyon veled,
Attól teli Szent Lélekkel mellyed:
Tölts-bé szivünk malasztiddal,
örülhessünk kedves Fiaiddal.
Szüz, áldot vagy te Aszonyok közöt,
mert szüzen Jésus beléd költözöt:
Belénk-is Jésust költöztesd,
szent harmattal szivünket öntöztesd.
Aldot gyümölcse tiszta méhednek,
Légyen védöje magyar népednek:
Gyümölcsözzék szegény hazánk;
Légyünk mind egy hitben, Edes Anyánk.
Oh édes szüz, imádgy Istent értünk;
Eddig-is csak te általad nyertünk:
Maradgyunk tiszteletidben,
Csak Jésusnak éllyünk veled: Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 7–8. – Nótajelzés: AD EANDEM MELODIAM [utalás az előtte lévő O stellula, Maria fulgida kezdetű kottás énekre].

Szövege megvan még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 128), Zirci-ék. (1751–66, 3a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 17).

Az Üdvözlégy (Ave Maria) verses parafrázisa. Vö. [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] c. vers jegyzete. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–10–8–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 101/I. sz.

2 legel Istennek Szent Fia – „Istennek Báránya” helyett.

4 árosa – lásd [OH Maria, Istennek áldotta…] c., 11. sor jz.

6 mételyes – értelme: „bűnös vágyhoz, kísértéshez nincsen semmi köze”. A szó eredeti jelentése „rühes”, „viszketeg” (scabiosus); átvitt értelemben: „inger”, „csábítás” (Pázmánynál: világi mételyes nyalánkságok). Vö. NySz II, 803.
Hátra Kezdőlap Előre