[Sötétség világa, Szent Szüz…]*

Ennek notaja, Az keresztyénségben

Sötétség világa, Szent Szüz, tenger csillaga;
Jessének szép virága, Szomoruak nagy vigasága;
Mély tömlöczben lévöknek Istenes szabadsága.
Malasztal vagy tellyes, mert Szüz méhed lön terhes,
hogy méltoságra mehess, Isten Fiához-is igy férhes;
Paradicsom kapuja kárhoztaknak igy lehess.
Szüz vóltod hogy tetczet, Istentül vagy el-jedzet;
A' nagy Ur leszen veled, Szent Lélek hatalma környüled;
Isten után felségesb Senki nem lesz kivüled.
Azért vagy Szüz áldot; Istenségben bé-óltot,
Dicsöséges te vóltod; Mert minden büntöl vólt óltalmod;
Hogy Jesusnak szállása lenne Szüz Anyaságod.
Aszonyoknak fölötte, Ezt az Isten kedvelte:
Gábrieltöl izente, Hogy Szent Háromság el-jedzette;
Bé-pecsételtett kútnak Szüzet Isten nevezte.
Szüz méhnek gyümölcse, Szent Háromság nagy kincse,
Kivel Egek erköltse, Földiek szivét már meg-töltse:
Es lelki sok inségtöl Embereket meg-mentse.
A' végre ez helyben, Reggeli fris idöben,
Szent Szüz drága nevében, Gyültünk áldot Szent Istenünkben:
Hogy végtére mennyégben, Lelkünk mehessen, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 16–7. – Nótajelzés: ENNEK NOTAJA, Az keresztyénségben. fol. 2.

Szövege megvan még: Zirci-ék. (1751–66, 7b).

Az Üdvözlégy (Ave Maria) verses parafrázisa. Ld. [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] és [IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga…] c. vers jegyzete. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–16–14 (a–a–a); a sorok osztása 6/7–7/9–7/7, belső rímmel.

Dallama: RMDT I., 2/II. sz.

A Mária-költészetből vett jelzőknek, hasonlatoknak, a Mária-litániák invokációinak értelmezését lásd [IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga…] c. vers jegyzete. párhuzamos helyeinél.
Hátra Kezdőlap Előre