[ÜDvöz légy Mennyei Bánya…]*

ÜDvöz légy Mennyei Bánya;
Dicsö Istennek Szent Annya:
Szüz Mária Idvösségünk fényes hajnala.
Malasztal éppen tellyes vagy,
Istennél tisztességed nagy:
Szüz Mária békességnek csendes hajnala.
Méhednek áldot gyümölcse,
Lelkünket malasztal töltse:
Szüz Mária Szüzességnek fejér hajnala.
Te vagy Szent frigynek szekrénye:
Mannának arany edénye:
Szüz Mária régi dicsösségünk hajnala.
Te vagy fejér Liliom szál,
Szent virágod minket táplál:
Szüz Mária, légy országunk bóldog hajnala.
Téged vallunk Aszszonyunknak,
Téged szerelmes Anyánknak:
Szüz Mária drága reménségünk hajnala.
Vedd hozzánk imádságunkat;
Engeszteld édes Urunkat:
Szüz Mária minden boldogságunk hajnala.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 24–5. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Paksi Márton György-ék. (1760, 35), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 6).

Az Üdvözlégy (Ave Maria) verses parafrázisa a középkori Mária-költészet több hagyományos jelzőjének, hasonlatának felhasználásával. Vö. [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] c. vers jegyzete. Szerzője ismeretlen.

A versszakok harmadik sorának kezdő és utolsó szava refrént imitálva mindig a Szűz Mária megszólítással kezdődik és a hajnala szóval végződik. Ez nyilván az adventi hajnali misét idézi és alkalmas a kántor és a hívek váltakozó, válaszos éneklésére is.

Versforma: 8–8–13 (a–a–b).

Dallama: RMDT II., 24/a. sz.

10 Szent frigynek szekrénye – lásd Szent Szüz idvözlesi sz. 7. sor jz.

11 Mannának arany edénye – a csodálatos pusztai ételből arany edényben keveset elhelyeztek a szövetség szent sátrában a frigyszekrény mellé, vö. [KEly-fel bennem szomju lélek…] c. 7. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre