Ave Maria*

Nota O Mi Menybéli Szent Atyánk

IDvez-légy szép szüz MARIA.
Kyrie eleison.
Dicsö Istennek Szent Annya.
Edes Anyánk.
O jó Aszszonyunk könyörögj érettünk,
hogy te-elötted kedves fiak lehessünk.
Malasztal éppen tellyes vagy.
Istennél tisztességed nagy.
Veled vagyon az Ur Isten.
Reánk-is nézzen kegyessen.
Aldott vagy Aszszonyok-között.
Mert Kristus beléd költözött.
Aldott gyümölcse méhednek.
Reménye bünös embernek.
JESUS Christus Fiad vigyen
Országában minket. Amen.

6 A sor után: minden vers igy jár.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 768. – Cím: AVE MARIA. – Nótajelzés: Nota eadem. – Az 1719-i kiadásból kimaradt.

Az Üdvözlégy (Ave Maria) válaszos éneklésre alkalmazott parafrázisa. Vö. [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] c. vers jegyzete. Kájoni az éneket a PROCESSIÓRA VALÓ HÁROM ÉNEK összefoglaló cím alatt az Ó mi menybéli szent atyánk kezdetű Miatyánk-parafrázis (Pater noster c.) és a Hiszek Egy Atya Istenben, Irgalmazz mi-nékünk kezdetű Credo-parafrázis (Credo c.) közé helyezte. A három ének dallama is azonos. A  második sorban refrénként ismétlődő Kyrie eleison szerint ezt az éneket trópus-szerűen is énekelhették a misék elején. Tartalma szerint rokon az adventi énekekkel is.

Versforma: 8–6–8–4–11–12 (a–x–a–b–b–b); a 2. és 4–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 185. sz.

5 érettünk – helyesen: értünk; a dallammintában ez a sor 10 szótagos, ezért nem zárható ki, hogy itt elírás vagy sajtóhiba van.
Hátra Kezdőlap Előre