[IDvez-légy szépséges MARIA…]*

Nota: Küldé az Ur Szent Arkangyalát

IDvez-légy szépséges MARIA,
Dicsö Istennek ô Szent Annya;
Edes Aszszonyunk, hozzád folyamodunk.
Malasztal mert éppen tellyes vagy,
Igy Istennél tisztességed nagy;
Imádgy Aszszonyunk, Szent Fiadnál értünk.
Veled vagyon a' nagy Ur Isten,
Reánk-is nézzen most kegyessen.
Aldott vagy te Aszszonyok-között,
Mivel Christus beléd költözött.
Aldott gyümölcse Szent méhednek,
Reménye löl bünös embernek.
Christus IESUS Szent Fiad vigyen,
Aldott Országban minket, Amen.

1 CCK szentséges 2 CCK Veled vagyon az Isten karja, 3 K A páratlan számú versszakok refrénje végig ez. CCK Imádgy Aszonyunk Szent Fiadnál értünk. A refrén végig így. 4 CCK Malasztal egészlen 6 K A páros számú versszakok refrénje végig ez. 12 CCK lön 14 CCK Örök országban

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 366. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Küldé az Ur Szent Arkangyalát. – Megvan a második kiadásban is (1719, 16).

Cantus catholici. Kassa 1674, 25–6. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Az Üdvözlégy (Ave Maria) verses, válaszos éneklésre alkalmas parafrázisa. Vö. [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] c. vers jegyzete. Forrása, szerzője ismeretlen. A kassai Cantus catholici szerkesztője az adventi énekek között közölte. Kájoninak első kiadásában a Mária-énekek, a másodikban az adventi énekek között található. A két változat  néhány eltéréséből az egymástól független kéziratos hagyományra is következtethetünk; de az sem lehetetlen, hogy Kájoni a kassai, dallammal is ellátott kiadást ismerte, és annak szövegét néhány helyen módosította.

Versforma: 9–9–11 (a–a–b); a harmadik sor refrén 5/6 osztással és belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 27. sz.
Hátra Kezdőlap Előre