Karacsonra valo Patrem*

HIszünk mi az egy Istenben,
Igaz teremtöben:
Hiszünk az Jesus Kristusban,
Istennek szülött drága Fiában.
A'ki fogant Szent Lélektöl,
és született Szüztöl:
Pilátustól-is kinzaték,
kereszt halálára adattaték.
Az Poklokra alá szálla,
meg-hóltból fel-álla:
Fel-méne az menyországra;
Üle à Szent Attyának jobjára.
Hiszünk Szent Lélek Istenben,
Szentekkel egy hitben:
hiszszük bünnek bocsátását,
s' meg-hólt testünknek fel-támadását.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 45. – Cím: KARACSONRA VALO PATREM. – Dallamát is közli.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 66), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 160), Écsi-ék. (1700–25, 282), Zirci-ék. (1751–66, 77a), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 15), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, II, 3).

Credo-parafrázis, az Apostoli Hitvallás verses fordítása. Az apostoli időkből származó szöveg (Credo, Hiszekegy) a keresztény hit tanítását foglalja tételekbe, azoknak legősibb felsorolása; a miseliturgiába bekerült Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás (vö. Kájoni János: Adventre-valo Patrem c. vers jegyzete) mellett a mai napig az egyszerű nép számára is jól megjegyezhető összefoglalás. A fordítók miseének céljára leginkább ezt a rövidebb és már az iskolás gyermekek által is megtanult hitvallást dolgozták fel. A latin minta szövege a következő:

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus et sepultus;
descendit ad inferos,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam ecclesiam catholicam.
Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
vitam aeternam. Amen.

A magyar verses fordítás a latint sorról sorra követi.

Versforma: 8–6–8–10 (a–a–b–b).

Dallama kiadatlan.
Hátra Kezdőlap Előre