Sanctus*

Szent, szent, szent, mindenható Atya Isten
Nagy az ö dicsössége mennyen, s földön.
Szent a' Fiu Üduözitö JESVSunk
Kj által az halaltól meg-uáltattunk:
Szent, a' Szent Lélek, Vigasztaló Jsten,
ki Christust plantallya az mi Lelkünkben.
O mely nagy Vr Isten a' te szent Neued.
A kjuel be-töltöd eget, és földet.
Aldgy meg minket, a' te alkotmányidat,
s-legeltesd mint jó Pásztor juhajdat.

6 ki <a'>

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 30. – Cím: SANCTUS [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Sanctus-trópus karácsonyi időszakra. Vö. Resonemus Vngarice c. vers jegyzete. Szerzője ismeretlen. Összetartozik a Agnus Dei [Jsten Báránnya, ki a bünt el-uészed…] c. alatt közölt Agnus Dei–trópussal.

Versforma: 11–11 (a–a).

Dallama: RMDT I., 134. sz., vö. RMDT II., 330. sz.
Hátra Kezdőlap Előre