Agnus Dej*

Jsten Báránnya, ki a bünt el-uészed;
Könyörgünk néked nyujtsd kegyelmességed.
Jsten Bárannya, bününk meg-rontoja.
Jrgalmazz nékünk kegyelemnek Vra.
Jsten Bárannya, ki a' bünt el-uészed.
Könyörgünk néked, adgy szent békeséget.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 30. – Cím: AGNUS DEJ.

Agnus Dei-parafrázis. Vö. Agnus [Istennek szent báránya, bününket töröld-el…] c. vers jz. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–11 (a–a).

Dallamát a kézirat nem közli, mert azonos az előtte lévő Szent, szent, szent, mindenható Atya Isten kezdetű sanctus-trópuséval (Sanctus [Szent, szent, szent, mindenható Atya Isten…] c.).
Hátra Kezdőlap Előre