[AH Jesusom szép édesem…]*

Nóta O! Jesule mi sponsule

AH Jesusom szép édesem, Gyönyörü Szent jegyesem,
Siessetek hivek, im Istentek kis testben elöttetek:
Pólákkal meg-köttetik értetek, hogy javúllyon lelketek.
Ah Jesusom szép édesem, Gyönyörü szép jegyesem:
Im ólba most szállott az Istenség, jászolyba az nagy Felség:
Csak szénán feküszik Szent kisdedség, attúl az én szivem ég.
Ah Jesusom szép édesem, Gyönyörü Szent jegyesem,
Alázatossággal jöttél hozzánk, gyermekké löttél Atyánk;
De még-is mesze töled maradunk; rajtad semmit sem adunk.
Ah Jesusom szép édesem, Gyönyörü szép jegyesem!
Ha szánod oh Ember a' kisdedet, gerjezd szivben tüzedet;
Mert szivedben drága szent Gyermecske, meg-melegszik Edeske.
Ah Jesusom szép édesem, Gyönyörü szép jegyesem,
Bár mindenkor éllyek ily kedvedben, maradgyak szeretetben.
Többé ne heverjek à vétekben, legyek tiszta életben.
Ah Jesusom szép édesem, Gyönyörü szép jegyesem!
Mind széna, posztocska és jászlocska, ökör és szamárocska,
szép Jesushoz engemet vonnyatok, elöttem forogjatok.
Ah Jesusom szép édesem, Gyönyörü szép jegyesem,
Ezt én soha meg nem fizethetem, kit mivelsz most érettem;
De néked ajánlom mindenemet, testemet és lelkemet.
Ah Jesusom szép édesem, Gyönyörü Szent jegyesem,
Szivem ne szakadgyon-el szivedtöl, már tied mindenestöl:
Meg bántam-is már minden vétkemet, jászlodhoz kösd lelkemet.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 58–60. – Cím: MAGYAR [utalás az előtte lévő O Jesule mi sponsule totus mente stupeo kezdetű kottás latin cantiora]. – Nótajelzés: Azon Nótára.

Karácsonyi ének. Szerzője ismeretlen. Az idézett latin minta csupán ebből az énekeskönyvből ismeretes, a nemzetközi himnológiai irodalom sem tartja számon; feltehetően magyar szerző műve. A latin azonban csupán mintája volt a nyolc versszakból álló magyar éneknek, amely a mondanivalót strófáról strófára követi, de önállóan újra költi.

Versforma: 15–17–17 (a–b–b); a sorok osztása 8/7 és 10/7 belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 188. sz.
Hátra Kezdőlap Előre