[ALdot Jesus új Királyunk…]*

Aaron veszeje Nótájára

ALdot Jesus új Királyunk,
Szüztöl születet váltságunk,
az égböl le-jött drága szabadságunk:
Testé lött ige, örömünk vége,
ki érdemlette, Isten szülötte
hogy országából le-szállyon érette.
A' ki az eget formálta,
à földet semmiböl adta,
Angyalok számát egy szóval alkotta;
Szüznek méhében új természetben
öltözvén Isten, lött ember itten;
kit méltó képpen csudálhat most minden.
Aldot vagy Szüz ki fiadat
szüzen szülted, és Uradat,
Világra hoztad az édes Atyádat;
barmok válója lön nyoszolyája;
ökrök pajtája, fris palotája;
kis posztócskája, lön meleg szobája.
Oh emberi kegyetlenség,
köhöz hasonló keménység,
honnan lehetet illy nagy idegenség,
hogy meg-váltódat, szabaditódat,
illy boszusággal, sanyarusággal,
Uradat illesd háladatlansággal.
Oh meg-foghatatlan Isten,
miért vagy illy szegény itten
hogy születésre való semmid nincsen?
Te nagy hatalmod miért titkolod;
illy nagy hidegben, s' kemény inségben,
Szent testecskédben hogy szenvedsz eképpen.
Most királyi birtokodért,
dicsöséges Országodért,
akolban fekszel fényes palotádért:
Bölcsöd czifrája, kis posztótskája;
gyenge párnája, akol szénája;
rongyos polája, szép Jesus ruhája.
Kérünk születet új Király,
távozzék minden akadály,
példa adásra szivünkben légy kristály:
Sok munkáidért, fáradságidért,
vévén kedvedbe, Szent szerelmedbe,
vezérely menyben minnyájunkat. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 66–8. – Cím: MAS.– Nótajelzés: Aaron veszeje Nótájára. fol. 18. [= [Aaron veszeje virágzik…] c.].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 54), Vépi-ék. (1725–68, 47), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 27), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 40).

Karácsonyi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–10–11 (a–a–a–b–b–b); a 3. sor 5/6, a 4–5. sor 5/5 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

16 válója – vályúja.

36 polája – pólyája.

39 kristály – a tisztaság, szépség, fényesség szinonimája (NySz II, 462); vö. [FEnyesseéges Menybéli nagy Isten…] c. 14. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre