De Jesvlo*

Alugy ô fiacskám, édes kis Jesuskam,
Alugy, alugy.
Ágyad à jászolyban van kemény szenaban,
Alugy, alugy.
Néked szól az anyad, örül, vigad és áld,
Tejet, mézet néked nyujtok kedves kincset.
O tisztességem, édes szep szerelmem,
Szivem vigassaga, è vilag váltsága.
Néked csillag fénlik, az ég mézzel nyilik,
Gyönyörö magzatom, draga szép Jesusom.
O én kedves mézem, igaz, vig, jo kedvem,
Meny, föld alkotója, csillagoknak ura.
Te lelkem pohara, életem határa,
Elötted itt állok, mint tellyes hold, szóllok.
O bünös váltsága, szerelmünk tárháza,
Viragok virága, halgas szóllasomra.
Bé hintem virággal à szénat s-rósával,
Liliommal szinlem, à Jesust szépitem.
Téged szoval aldlak, Bethlemben imadlak,
A szenteket hivom, tölled el bucsúzom.

1 K Alugy ô magzatom, édes kis JESUS-om.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 30–1. – Cím: DE JESVLO.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 59. – Cím: MAS. DE JESULO. – Megvan a második kiadásban is (1719, 68).

Szövege megtalálható még: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 55; kiad. MIR 39, 83–4).

Karácsonyi bölcsődal, melyben Szűz Mária a gyermekét altatja. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–4–12–4 (a–b–c–b); az 1. és 3. sor 6/6 osztású belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallamát a Szentes Mózes toldaléka (Deák–Szentes kézirat; 1774, 25) nyomán Papp Géza közölte: RMDT II., 179. sz. – Az erdélyi Lövétéről származó népi változatát közölte: Domokos 1979, 265 és 1256.
Hátra Kezdőlap Előre