[Az Augustus Császár idejben…]*

Az Augustus Császár idejben,
Születteték Christus Bethlehemben.
Szüz MARJAtól csódálatos képpen,
Ött meg-tartuán tiszta szüzességben.
Augustusnak Csaszarj hatalma,
Kj terjedet uala e' Világra.
Azért érkezék parancsolattya
Mindenekre ö birodalmaba.
Hogy a' neuét ki ki be jrassa;
A mint Nemzetségének folyasa.
Mert ez uala Csaszar akarattya,
Hogy Népének számát jol meg tudgya.
El-indula Joseph Názáretböl;
Mert ö uala Dauid Nemzetéböl:
Bethlem felé, az ö Jedgyesjuel,
MARJAual nehezkes Szent Szüzzel.
Szülésének el-jöue ideje,
Nem talála szálást Bethlehembe,
Azért egy Jstálóban be-tére,
s ott Szent Fiát, ez Világra szüle.
Születését a' kisded JESVSnak
Meg-jelenté Angyal Pásztoroknak.
A nyaj mellet éjjel uigyazoknak,
Batorituán hogy uigadoznának.
Születtetet ugy-mond üduösségtek;
Bethlem felé hamar siessetek,
Az Jászolban talallyátok ötet.
Be pólálua, kj néktek születet.
Azért mijs fejenként uigadgyunk.
Szüz Fiának, nagy hálákat adgyunk.
Hogy érettünk akart születtettni,
Es uégtére halaltis szenuedni.

4 Ött meg Kivakart betűk helyén. 6 Világra. <Azért hamar a' parancsolattya, El-ki méne az ö országira.> 10 Előbb: A mint a Nemzetségnek 12 Felragasztott papírcsíkon; alatta: Birodalmát akaruán tudnia. 24 Előbb: Baturituán ököt hogy uigadnának. 25 Születtetet ugy-mond Felragasztott papírcsíkon; alatta: Most született mond az 27–28 Felragasztott papírcsíkon; alatta: Ott találtok egy kisded gyermeket, …  lakban jaszolban…

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 33–4. – Cím: Más Ének. [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Karácsonyi ének, amely Jézus születésének evangéliumi történetét (Lk 2, 1–12) foglalja versbe. Szerzője ismeretlen. Egy korábbi, hét strófás változata Parancsola az Augustus császár kezdettel először a Petri András-énekeskönyvben (1630–1, 27b) található (RMKT XVII./7, 120. sz.), és a  karácsonyi kántálás népszokásában élt tovább (MNT II., 1134–5. 1.). Feltehető, hogy a Turóci cantionaléba is innen származott. Kottás dallama Vásárhelyi András Angyaloknak nagyságos asszonya kezdetű kantilénájával azonos.

Versforma: 10–10–10–10 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 44/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre