Alma redemptoris*

Kedvessen tekénts ránk, Notájára

AZ Egek nyilt úttya, Szüzesség szent kúttya;
Tiszta szent Szüz, Gonoszt el-üz.
Idvözitönk Annya, Magyar-Ország szárnya;
Légy segitönk, Büntöl mentönk.
Tengernek fáklyája, Frigynek szent ládája;
Nyujtsd kezed népeknek, Kik Menybe sietnek.
Csudálkoznak rajtad, Hogy Fiadat hoztad,
Mint hogy attól löttél, A' mely Fiat szültél.
Midön ijeszt vétkünk, légy kegyes minékünk,
Hogy tisztán élhessünk, Istenhez mehessünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 112. – Cím és nótajelzés: ALMA REDEMPTORIS, azon Nótára [Utalás az előtte lévő Született váltságunk, Krisztus szép virágunk kezdetű karácsonyi ének nótajelzésére: Kedvessen tekénts ránk, Nótájára; vö. [SZületett váltságunk, Christus szép virágunk…] c.].

Megvan még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 172), Vépi ék. (1725–68, 82).

Az Alma redemptoris mater kezdetű, Hermannus Contractusnak (Hermann von Reichenau) tulajdonított XI. századi Mária-antifona parafrázisa. Korábbi fordítások Nyéki Vörös Mátyástól (RMKT XVII./2, 67. sz.) és Vásárhelyi Gergelytől (RMKT XVII./7, 10. sz.). Latin szövege: AH 50, 317–8; RMKT XVII./2, 67. sz. jz.; vö. Chevalier 861; Szövérffy I, 376. – Felelgetős ének.

Versforma: 12–8–12–8 (a–b–c–d); a sorok felező metszettel, belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 179. sz.
Hátra Kezdőlap Előre