[Dicsirjük az áldott JESUST…]*

Dicsirjük az áldott JESUST,
az Istennek Szent Fiát:
az Istennek Szent Fiát.
Mi meg-váltó Urunkat,
a' Jászolban feküvö
áldott szép JESUST:
Néki légyen dicsösség, gyözedelemség,
mind örökkön örökké,
mind örökkön örökké.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 71. – Cím: Rotula XVII. – A második kiadásból kimaradt.

Karácsonyi dicséret. – Kájoni János énekeskönyvében Rotula I–XVII. címmel tizenöt latin és két magyar rövid karácsonyi énekből állított össze versfüzért (1676, 68–71). Az egyes darabok részben középkori eredetűek, részben német vagy cseh gyűjteményekben is megtalálhatók; hat latin vers forrása ismeretlen.  Az ugyancsak ismeretlen eredetű és a középkorból való Collaudemus Christum regem kezdetű Rotula VIII. középkori magyar fordítása is Jer dicsérjük az Úr Krisztust (RMKT I2 426) kezdettel megtalálható közöttük. E sorozat utolsó  darabja az itt közölt Dicsérjük az áldott Jézust kezdetű vers, amelynek forrását nem ismerjük.

Versforma: 8–7–7 / 7–7–5 / 7–5 / 7–7; A Cantionale catholicum eredeti tördelése szerint négy soros: 22–19–12–14.

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre