[Egy szép gyermek most született…]*

Egy szép gyermek most született,
Világnak hozot örömet,
Angyali kar azon uigad,
s az égben hallik illy szozat:
Dicsösség Menyben Istennek,
Békeség földi népeknek,
Jó akarattal élöknek.
A mi már uolt, az maradott,
Jstensége nem uáltozot.
A' mi nem uolt, most azzá lött,
természetünkben öltözött.
Vgy hogy jmár egy személyben
E' kettö uan Ember, s Jsten,
Neuezetj Fiu Isten.
Azért Ember böcsüld jól meg
E tanátsát az Jstennek.
Angyali kar adgy jó példát
Dicséruén Szüznek szent Fiat.
O JESVS méltóságod nagy,
Mert igaz Jsten, s Ember uagy,
Minket hiuejdet ne hadgy.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 34. – Cím: Más Ének. [A lapszélen:] Vj Ének. – Dallamát is közli.

Karácsonyi ének, a Dytě milé této chwýle kezdetű cseh egyházi ének fordítása. Az eredeti szöveget a névtelen fordító Szőlősy Benedek kottás, szlovákok részére szerkesztett gyűjteményéből (Cantus catholici. Pýsně katholické. Lőcse 1655, 45) vette. Szövege a következő:


Gina.
Dyťe milé :/: této chwýle.
Narodilo se nám w-Těle.
Z-čehož Ragstký, :/:
Kůr Angelký,
Spýwa gemu chwálu wždycky.
R.Sláwa Bohu Naywyžssimu, :/:
Pokog bnd Lidu wernému, :/:
A dobrá můle každému. :/:
Cžym gest bylo, :/:
Tým zustalo.
To Dýťe Slowo Otcowo.
Cžým nebylo, :/:
Tym se stalo,
Byť tak na wěky erwalo.
R.Tak že giž w-gedné Osobe, :/:
Bůh gest, a Cžlowek, to obe, :/:
Nass Spasytel w-gedné dobe. :/:
Powaž tehdy, :/:
Cžlowek každý,
Tagemstwý, té diwné raddj.
Angelský Rad, :/:
splnůg prýklad,
Chwálu Pánu swému nawrať.
R.Kryste Pane Krali stawný :/:
Genž gsy Bůh, y Cžlowek prawý :/:
Bud na wěky požehnaný. :/:
Amen.

Versforma: 8-8-8-8-8-8-8 (a-a-b-b-c-c-c).

Dallama: RMDT II., 265. sz.
Hátra Kezdőlap Előre