[Egy szép kizded gyermeczke szülletet minekünk…]*

Ad notam O Istennek szent annya

Egy szép kizded gyermeczke szülletet minekünk,
Kegyes szüz Mariatúl, szentséges annyátul.
Ez nap nékünk szülleték az lelkünk valtsága,
Czák te tüled, Maria, menyei szép rosa.
Meg latátot szivünknek nagy kivant valtsága,
Az iaszolban feküvö Marianak fia.
Hogy ha el nem iütt volna Jesus é világra,
Mi minniaian marattunk volna nagy rabságra.
De mostan örvendeznek menyei angyalok,
Dicsirik szüz Mariat az menyei károk.
Az uionnan szülletet kegyes szép Christusnak
Mondgyunk dicsireteket az egek urának.
Mi-is minniaian immar szegén pasztorokkal
Örülliünk és vigadgyunk â szent angyalokkal,
Enekelvén gloriat az alleluiaval,
Dicsirvén az gyermeket az ö szent annyaval.
Dicsiret és dicsösség â szent háromságnak,
És véle egyetemben â szüz Marianak.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 99a–b. – Nótajelzés: Ad notam â Istennek szent annya.

Karácsonyi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 13–13 (a–a); a sorok 7/6 osztásúak.

Dallama: RMDT II., 45/a. sz.

5 Meg latátot – megláttatott.

10 az menyei károk – Mennyei karok és rendek. Szent Pál (Ef 1, 21; Kol 1, 16) és a középkori hittudósok az ember fölött álló teremtett, de anyaghoz nem kötött lényeknek, az angyaloknak összesen kilenc karát sorolják fel: angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. Vö. Schütz 1937, I, 497. Ugyanígy a szentek tiszteletének is a keresztény ókortól kezdve kialakított és a liturgiában is megnyilvánuló „rendje” volt: Szűz Mária, Keresztelő Szent János, apostolok, vértanúk, hitvallók, egyházdoktorok, szent szüzek és asszonyok. – Vö. RMKT XVII./7, 52. sz. 7–8. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre