[EMber szemléld ez Istállót…]*

Nota Aaron veszeje virágzik

EMber szemléld ez Istállót,
vékony veszszökböl font válót;
Ennél világon frisb palota nem vólt.
Mind arany s' ezüst, Ehez képest füst:
Itt Isten Fia, Itt Ember dija;
Itt Istenségnek mindenható úja.
Oh édes szép palotácska,
gyönyörü édes jászlocska,
Világ gyöngyénél drágább Istállocska:
JESUS szállása s' elsö lakása:
Azért kedvellek, szivböl ölellek:
semmit nem félek, ha melletted élek.
A' mennyi szalma szálacska,
szivemben annyi nyilacska,
kivel most öklel ez kis istállócska.
JESUS könyvei, lelkünk gyöngyei;
Kis helyecskéje, s' szemetecskéje,
Lelkünk gyemántya, melly szivünk meg hattya.
Lelkemnek örök lakása
Legyen itt, szent múlatása;
Ettöl ne szünnyék szivem nyilallása:
édes szénácska kemény párnácska,
Engem nyúgasztaly, magadhoz foglally:
Itt Lelkem éllyen Jesusomnak. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 71. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás közvetve a 18. lapra, az Áron vesszeje virágzik kezdetű adventi ének dallamára; vö. [Aaron veszeje virágzik…] c.]

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 169), Vépi ék. (1725–68, 53), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 27).

Karácsonyi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–11–10–11 (a–a–a–b–c–d); a 4–5. sor 5/5, a 6. sor 5/6 osztású belső rímmel.

Nótajelzését és dallamát a kéziratos Kiss Sándor-ék. (1839. Stoll 834. sz.) másolata alapján Papp Géza azonosította: RMDT II., 200/III. sz.

2 válot – vályút.

5 Ember dija – váltságdíja.

16 könyvei – könnyei.
Hátra Kezdőlap Előre