Diej solemnia fulget dies*

Ez nap a' Kristus jedgyese.
Fénlik ez nap, fénlik ez nap,
Örüll, uigad, mint keduese,
Fénlik ez maj nap.
Meg-nyilt a' Kristus kapuja,
Melly malasztal tellyes uala.
Atya Jstennek Szülötte
Szüztöl e' Világra jöue.
Annyának ez nagy öröme,
Hiueknek nagy reménsége.
E Világnak fel-költ napia,
Hogy hozzá jött Jsten Fia.
Dicséret néked Vr Isten.
Ki Szüztöl születtél szüzen.
Dicséret, és szent Attyadnak.
Véle szent Lélek Vrunknak.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 36. – Cím és nótajelzés: Alius, Diej sollemnia fulget dies etc. Vide fol. 41. Jdem Vngaricè. Nota eadem.

Karácsonyi válaszos ének. A címben megjelölt Diei sollemnia fulget dies kezdetű latin ének a kezdősorában átalakított változata a Fit porta Christi pervia, Fulget dies kezdetű adventi Mária-éneknek, ami viszont az azonos kezdetű és a karácsonyi időszakban énekelt breviáriumi completorium-himnusz átalakított változata (vö. Chevalier 6346; AH 52, 312). Az adventi Mária-ének szövege megvan a Cantus catholici első kiadásában (1651, 41) és Kájoni énekeskönyvének első kiadásában is (1676, 94). A Turóci cantionale idézett utalása is átalakított kezdősorral az 1651-i Cantus catholici–re utal. Ebben  a formájában korábban már német énekeskönyvekből is ismeretes ( Bäumker I, 396.1.). A feliratban idézett átalakított kezdősorú változat az utalás szerint megvolt a Turóci cantionale ma már hiányzó részében.

A névtelen fordítónak mintául szolgáló adventi Mária-ének kottás szövege a Cantus catholici első kiadásában a következő:

Fit porta Christi pervia;
Fulget dies, Fulget dies.
Referta plena gratia;
fulget dies ista.
Referta etc.
Diei solemnia;
fulget dies, etc.
Celebrat Ecclesia,
fulget etc.
Genus superni luminis:
fulget etc.
Processit alvo Virginis:
ful: etc.
Honor Matris, et gaudium.
Fulget etc.
Immensa spes credentium.
etc.
Nascuntur mundo gaudia.
ful: etc.
Aeterni Patris germina,
fulg: etc.
Gloria tibi Domine.
fulget etc.
Qui natus es de Virgine.
fulget etc.
Cum Patre, et sancto Spiritu:
fulg: etc.
In sempiterna saecula
fulg: etc.

Versforma: 8–8–8–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 67. sz.
Hátra Kezdőlap Előre