[EZ nap mi örvendezzünk…]*

EZ nap mi örvendezzünk;
mert dicsiretes, és idvességes minékünk:
Az új Királynak, Szent Angyalokkal örüllyünk.
Született Emmánuel,
Dávid Királynak szép Városában Bethlehemben,
Meg-nyílt Virág-szál, Aron veszszeje jó földben.
Angyalok meg-jelentik
a' Pásztoroknak, hogy mi meg-Váltónk születik,
Gyenge szép Szüznek tiszta méhéböl adatik.
Szép JESUST tisztaságba,
szép szüz MARIA, szülé mi-nékünk világra;
Az Istállóban, mert másutt helye nem vala.
Bé-takará posztóban,
ökör és Szamár rea lehele Jászolban,
ök meg-ismérék Mennyei Királyt házokban.
Ismérjük mi-is ötet,
Mert mi bününk-ért, idvességünk-ért született,
Kivánnya tölünk, szállásúl adgyuk szivünket.
Szalma, széna az ö ágya,
Jászolban úgy rengeti Szent Annya MARIA,
ö melegsége barom lehellés, nem ruha.
Jöve Emberek közzé,
A' Világ bünét Adámtól-fogva fel-vévé,
Hogy bünös Embert, Szent Országában vihetné.
Dicsösség az Istennek,
Kicsiny JESUS-nak, és Szent Lélek UR Istennek,
Békesség legyen a' Földön-lévö Népeknek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 66–7. – Cím: MAS. – A második kiadásból kimaradt.

Karácsonyi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 7–13–13 (a–a–a); a 2–3. sor osztása 5/5/3.

Dallama ismeretlen. Feltűnő, hogy a ritka strófaképlet egyedül a Turóci cantionale Halljátok keresztyének kezdetű karácsonyi énekében fordul elő ([Hallyátok keresztyének…] c.), ami viszont a Posluchagt'e Krestiané kezdetű ének fordítása; dallama: RMDT I., 207. sz. Lehetséges, hogy Kájoni János a szlovák Cantus catholici dallamait is ismerte.
Hátra Kezdőlap Előre