[FRiss harmattal, szent illattal, minket egek hizlalnak…]*

Meny-Országi fényes hajnal, Nótájára

FRiss harmattal, szent illattal, minket egek hizlalnak:
meg-lött jóval, hangos szóval, Az Angyalok vigadnak.
Az Eg örvend, a' föld enged, Menyböl ének szót véend:
Angyali sereg vigan peng, született Urunknak zeng.
Mária édes Pátrónánk, Dicsösséges Szüz Anyánk;
álmélkodik a' természet, hogy szülés szüzen esett.
Teremtödet szüzen hoztad, bünösökhöz hajtottad:
Vigak halmok, s' kútak folynak, új örömmel csorganak.
Oh ti Világnak fiai, Adám veszett magvai,
már el-jövén üdvességtek, Istenben vigadgyatok.
Aldassék született Jesus, A' ki velünk test, vér, hús.
Dicsirtessék Szent-Háromság, Meny-béli nagy Uraság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 112–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Meny-országi fényes hajnal, Nótájára. fol. 15. (vö. Mas ahittatos enek c.).

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 82), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 32).

Karácsonyi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7 (a–b–a–b); a nyolcszótagos sorok 4/4 osztásúak belső rímmel. A szövegközlés a nyomtatott énekeskönyv eredeti sortördelését követi; vö. Mas ahittatos enek c.

Dallama: RMDT II., 61. sz.

1 Friss harmattal…egek hizlalnak – költői utalás a próféták leírására, a Messiás eljövetelével beköszöntő bőségre (vö. Zak 8, 12).

3 véend – venni fog, hallani fog.

8 Vigak halmok, s' kútak folynak – a messiási idők prófétai jellemzése; Jóél 3, 18: És lészen az napon: édességet chöpögnek a' hegyek, és a' halmok téjjel folynak: és Júdának minden patakin vizek folynak: és kút-fő származik az Úr házából, és meg-öntözi a' tövissek patakát; Zsolt 64, 13: Meg-kövérednek a' pusztának szép helyei: és a' halmok környűl-vétetnek vigassággal.
Hátra Kezdőlap Előre