[JEsus édes, Neve kedves, s' az Isten Annya kegyes…]*

Nótája Dulcis Jesu dulce nomen

JEsus édes, Neve kedves, s' az Isten Annya kegyes.
Az Eg ékes, a' Föld izes, Szüznek öröme mézes.
Fiu édes, jókkal tellyes, Isten Annya Felséges:
Ekes ének, kedves rendek, Mennyei Szent Seregek.
Kedve ékes, szeme fényes, Jesus orczája szines.
A' szél kegyes, szalma diszes, palota öltözetes.
Szüz áldassál, szép veszszö szál, Ki Jesséböl virágzál:
Fiu áldott, Isten adott, s' Mária szüzen hozott.
Bóldog Szüz méh, kit mint gyapjat, égi harmat ásztatott:
Aldott Ember, ki illyent nyer, s' igy-is fel-ruháztatott.
Jesus jövel, csendes széllel, szivünket meg-újitsad;
Testnek baját, Pokol kinnyát, s' Világ nagy harczát óltsad.
Oh Jesusunk, bünben estünk, minnyájan te ellened:
Születtetni, s' téjjel élni értünk nem neheztelted.
Idvösséget adgy, s' épséget a' te szent kegyelmedböl;
Erösséget s' Békességet, vegyünk Menyben kedvedböl.
Te siralmid, agodalmid, értünk Jesus ajánlyad:
Jajgatásid, s' baj-vivásid üdvességünkhöz szabjad.
Erted sirnom add, és vínom, hogy vegyek bizodalmat.
Hóltom után, sirba jutván, adgy örök nyúgodalmat.

Nyomtatott kiadásai:

I. Cantus catholici. Kassa 1674, 130–1. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Deákja, s' Nótája, fol. 120. [= Ad Melodiam, Meny-országi fényes hajnal ].

II. [Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat  1675, 282–3. – Cím és nótajelzés: ALIUS. Dulcis JESV, dulce Nomen, et dulcis puerpera. pag. 32. MAGYARÚL. Azon Nótára. [A latin a jelzett lapon dallammal.] Kiad. MIR 39, 58–9.

Szövege megtalálható még: Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 44).

Karácsonyi ének, a Dulcis Jesu, dulce nomen, et dulcis puerpera kezdetű cantio fordítása. A minta német gyűjteményekből ismeretes (Corner, Georg David: Magnum promptuarium catholicae devotionis. Viennae Austriae 1635, 281; Wackernagel I, 90. és 382–83). A hazai kiadványokban két latin változatban  fordul elő. A korábbi a Cantus catholici első kiadásában (1651, 32) Ad Christum natum címmel és kottával. Ez a négysoros refrénes strófákba osztott változat megvan a Cantus catholici második kiadásában (1675, 32) is, és szövegét átvette Kájoni a Cantionale catholicum–ba (1676, 48). Ez a verzió a  [JESUS édes, Neve kedves, az Isten Annya kegyes…] c. alatt közölt magyar változat mintája. – Az 1674-i kassai Cantus catholici szerkesztője az előbbi latin változatot átstilizálta, és kétsoros strófákba rendezte; ez a verzió a [JEsus édes, Neve kedves, s' az Isten Annya kegyes…] szöveg mintája. A latin cantio két eltérő szövege a következő:

Cantus catholici 1651, 32:

Ad Christum natum.

Dulcis Jesv, dulce nomen, dulcis Dei Gentirix
Dulce Caelum, dulce solum, dulce Matris gaudium.
R.Dulcis natus, nobis datus dulcis Dei Filius.
Dulcis chorus, dulcis chorus, et dulce praesepium.
Pulchrum numen, pulchrum lumen noctis in solatium.
Pulchrum flamen, pulchrum stramen, et pulchrum palatium.
R.Antrum pulchrum, pulchrum fulcrum, et pulchrum tugurium.
Pulchrae cunae, ut lux lunae; sed puellus pulchrior.
Salve Virgo, salve virga, quae de Jesse floruit;
Salve nate nobis date, quem Maria genuit.
R.Foelix tellus, quae per vellus rore Coeli maduit.
Foelix Homo, qui pro pomo vitae panem accipit.
Jesu veni, flatu leni, cor nostrum refrigera:
Carnis aestus, orci quaestus cessent mundi praelia.
R.Cor devotum, te vult totum; Nam tu solus omnia.
Ergo veni, simus pleni, fontis tui copia.
Pie Jesv, qui pro esu pomi, per te vetiti,
Nudus nasci, lacte pasci voluisti perpeti.
R.Da salutem per virtutem qua polles divinitus,
Ut hic donum, illic bonum acquiramus coelitus.
Tuus fletus Jesv, laetus, moestum mundum recreat.
Ejulatus tuus gratus, Patri nos conciliat;
R.Sed da vere, tecum flere causam mali, crimina:
Vt post mortem, coeli sortem, nobis det in saecula. Amen.

Cantus catholici 1674, 120:

Alia: Ad Melodiam, Meny-Országi, etc. fol. 15.

Dulcis Jesu, dulce nomen, et dulcis puerpera;
Quae plorantis in solamen, Gnato praebet ubera.
Pulchrum numen, pulchrum lumen noctis in solatium.
Pulchrum flamen, pulchrum stramen, et pulchrum palatium.
Antrum pulchrum, pulchrum fulchrum, et pulchrum tugurium.
Pulchrae cunae, et lux lunae: et pulchrum augurium.
Salve Virgo, salve Virga, quae de Jesse floruit;
Salve nate nobis datae, quem Maria genuit.
Foelix tellus, quae ut vellus, rore Coeli maduit:
Foelix Homo, qui pro pomo sic sanari debuit.
Jesu veni, flatu leni, cor nostrum refrigera:
Carnis aestus, orci quaestus linquant nostra pectora.
Cor devotum, te vult totum, tua cum inopia:
Jesu veni, simus pleni, tui fontis copia.
Pie Jesu, qui pro esu pomi, per te vetiti;
Nudus nascens, puer lactens, haec volebas perpeti.
Da salutem per virtutem qua polles divinitus:
Pacis bonum, cordis donum aequiramus caelitus.
Tuus laetus, Jesu fletus, moestum Mundum recreat:
Ejulatus tuus gratus, per quem salus redeat.
Fac me vere, tecum flere causam mali, crimina:
Vt post mortem, coeli sortem cernant nostra lumina.

Versforma: 15–15 (a–a); a sorok osztása 4/4/7, a négyes ütemek rímelnek.

Dallama: RMDT II., 61/I. sz.

4 rendek – lásd [Egy szép kizded gyermeczke szülletet minekünk…] c. 10. sor jz.

7 Jesse – lásd [IDvezlégy Maria, ki vagy a tenger csillaga…] c. 2. sor jz.

9 gyapjat – Gedeon gyapja, lásd Szent Szüz idvözlesi c. 5. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre