Szent Istvánról, Szent Jánosról, apró-szentekröl*

Nota Dum virgo vagientem

JEsus születésének, örüllyünk szent Nevének:
az Egekböl hogy le-jött, hogy Isten Emberré lött;
Mi gyarló szivünket meg-bátoritá:
Magának lelkünket szentül hóditá.
Elsö Mártyr Szent István, Karácson másod napján,
mutattya szenvedéssel, mi végre Jesus jött-el:
Hogy Jesusért mi-is vigan szenvedgyünk;
Es Christus jászlától jó példát vegyünk.
Szent János, hiv Tanitvány, Karácsoni szüz óltvány;
Hogy Jesushoz szüz állott, szüzen végig udvarlott;
Edgyütt a' Jesussal innepeltetik;
Szent János Hivektöl igy dicsirtetik.
Jesus születésének, Apró-Szentek örvendnek:
Midön a' kis Urunkért, szenvedtek Jesusunkért;
Jesustól Mennyei Koronát nyertek,
Nékünk-is türésre példájúl löttek.
Szent Szüznek Szüz Mátkája, Jesus száraz Dajkája,
Szent Jóseph, légy mellettünk; engeszteld Jesust nékünk.
Dicsösség, dicsiret Szent Háromságnak;
Illendö tisztesség Szüz Máriának.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 119–20. – Felirata: Azon Nótára: Sz. Istvánról, Sz. Jánosról Apró-Szentekröl. – [Dallamutalása az előtte lévő Meg-jelent Mennyei tüz kezdetű karácsonyi ének nótajelzésére vonatkozik: Dum Virgo Vagientem, Nótájára; vö. [MEg-jelent Mennyei tüz, Mellyet hozott tiszta Szüz…] sz.].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 168), Vépi ék. (1725–68, 91), Zirci-ék. (1751–66, 23a), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 30).

Ének karácsony nyolcadának szentjeiről: Szent István első vértanúról (dec. 26), Szent János apostolról (dec. 27) és az Aprószentekről (dec. 28); a Szent Józsefről szóló záró strófa a Szentcsalád ünnepére (újabban Vízkereszt nyolcadába eső vasárnap) utal. Lásd még [IDvöz légy édes Jesus; szivünkbe méllyen juss…] c. Forrása, szerzője ismeretlen. Szent János apostolról: Bálint 1977, 88–109.

Versforma: 14–14–10–10 (a–b–c–c); az első két sor 7/7 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 155/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre