[KI-költ Názáretböl szép Virágunk…]*

Nótája, Oh ékes szép virág

KI-költ Názáretböl szép Virágunk;
örüllyünk szivünkböl és vigadgyunk:
Oh édeske, Szent Gyermecske,
tartsd Lelkünket, vond szivünket,
Edes Jesus, Edes Jesus.
Testünket fel-vévé Szent Virágunk;
Maga mellé tévé nagy királyunk:
Ekes király, fényes kristály,
rontsd vétkinket, oktasd minket.
Szép Szüztöl születék Szent Virágunk;
Jászolyban téteték nagy királyunk:
Oh kisdedség, oh nagy Felség;
Oh drága kincs, reánk tekincs.
Születésed napját magasztallyuk;
S' mint Lelkünk istápját, ugy urállyuk:
Kis jászlocskád, nékünk helyt ád;
Ott nem félünk, s' néked élünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 71–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nótája, Oh ékes szép virág. fol. 41. (vö. [OH ékes szép virág…] c.).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményben: Paksi Márton György-ék. (1760, 80), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 28).

Karácsonyi válaszos ének a betlehemi kis Jézushoz. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 10–10–8–8–8 (a–a–b–c–d); a 3–5. sor felező nyolcas belső rímmel; az 5. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 205. sz.

15 urállyuk – mint urunkat elismerjük (NySz III, 862). Vö. [CHristus fel-támada…] c. 27. sor.
Hátra Kezdőlap Előre