[Christus születék Bethlemben…]*

Christus születék Bethlemben,
Az Augustus idejben,
Alleluja.
Légyen nagy örömünk ebben.
A ki mihelt születteték,
Az Jaszolban helyheszteték,
Szüz Annyától tisztelteték.
Bé-tölt a Próféták szaua,
Mert szjnte jm Ejfél taiba
El-jött Jsten e' Világra.
A mit hirdettett Gábriel;
Azt Jóseph láttá örömmel,
Simeon álda uig keduel.
Fényes Csillagnak szép fénye
Menyböl örömet jelente,
Hogy Világnak iött Jstene.
Ezt értuén három Szent Kjrály,
Jndulának ajandékkal,
Temyén, arany, és mjrháual.
Hogy jutának Zidósagban,
Bethlehem neuü Városban,
Találák ött Jstálóban.
Aduán nékj ajandékot;
Hallának menyböl szózatot,
Valtosztassák-meg uttyokat.
Heródes kjrály dühössen,
Szolgait küldé Bethlemben,
Mergét tölté gyermekeken.
Keresuén azt a' nagy Vrat,
Kj birja Világ határát.
Nem töltheté kéuánságát,
Mert haluán azt az ö Annya.
Hogy Fiát lesik halalra,
Méne uéle Aegyiptomba.
O JESVS mi bizodalmunk.
Eördög ellen diadalmunk,
Légy holtunkor nyugodalmunk.

9 Előbb így: Mert jm szjnte Kivakart szövegrész helyén. A másoló az jm szó fölé egy 2-es számjegyet, a szjnte szó fölé egy 1-es számjegyet írt. 10 El-jött Kivakart betűk helyén. Jsten <jött> 21 A neuü szó ü-je ö-ből javítva. 24 szózatot, Alleluja. <Hogy haza uegyék más utat.> 28 Mergét tölté Kivakart betűk helyén. 31 A töltheté szó heté betűi kivakart betűk helyén. 35–37 Felragasztott papírcsíkon; alatta: O Jesvs mi úduözétönk, Légy ördög ellen óltalmunk, Alleluja, Holtunk után nyugodalmunk.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 31. – Cím: Mas Enek [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Karácsonyi ének, a W méste Bethleme rečenem kezdetű szlovák egyházi ének fordítása, és jórészt a Betlehembe látogató, a kis Jézusnak ajándékokat hozó napkeleti bölcsek evangéliumi történetét foglalta versbe (Mt 2, 1–14). Mintáját a névtelen fordító Szőlősy Benedek kottás, szlovákok számára  szerkesztett gyűjteményéből (Cantus catholici. Pýsně katolické. Kassa 1655, 32) vette. Ennek szövege a következő:


Gina.

W-Méste Bethleme rečenem:
Narodil se Pán Krystus w-ném, Alleluja.
To se zwestůge Lidem wssem.
Panna Syna prodila.
A w-gesličky ho wložila. Alleluja.
Cžistu Pannú gest zustala.
Prorokowali Prorocy.
Co gse stalo, o půl Nocy. Alleluja.
Narodil gse Bůh z-swé mocy.
Angel Gábriel zwestowal.
A Jozeff geho pestowal. Alleluja.
A' Symeon obětowal.
Vasná Hwezda swú yasnosti.
Oznamila to zwýsosti. Alleluja.
Radůgme se tomu hosti.
Trj Králowe znamenali,
Bez messkaňý se tam brali. Alleluja.
Dari z-sebú také wzálj.
Vssly gsú hned do židostwa.
Do toho Bethlehema Města. Alleluja.
Nassli gsú tam Pána Krysta.
Když gsú gemu dari dali.
Sinú cestu se prec brali. Alleluja.
Z-Marygj se rozžehnalj.
Herodes ten vkrutný Král.
Sluhj do Bethlehema postal. Alleluja.
Dýtky zmordowaťj kázal.
Chtýc naležtj toho Pána,
Genž gest wssého Swěto schrana. Alleluja.
Negyla mu ta' moc dana'.
Zwedewssy to geho Matka.
Že se Herodes po nem ptá. Alleluja.
Vťekla s-nim do Egypta.
GEžyss gest ten drahý kameń.
Pred ným hasne wěčný plameń. Alleluja.
O spasyž nás Kryste Amen.

Versforma: 8–8–4–8 (a–a–b–a); a harmadik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 63. sz.
Hátra Kezdőlap Előre