[MEg-jelent Mennyei tüz, Mellyet hozott tiszta Szüz…]*

Dum virgo Vagientem, Nótájára

MEg-jelent Mennyei tüz, Mellyet hozott tiszta Szüz:
Szüzességgel fogadta, Világra szüzen hozta.
Dicsiretet mondgyunk Föld Váltságának:
Szivünkböl örüllyünk Szüz Virágjának.
Az Angyalok el-jöttek, Tiszta Szüznek örültek.
Kis Jesus gyermekségén Rémültek, s' Szüz épségén.
Nagy Isten lött Gyermekké, Hogy lehessen Hiveké
Barmok közt kis jászolban, most sirdogal az ólban.
Ember lágyúllyon szived, Drága kicsidet bé-vedd:
Jóra véle meg-újúlsz, Bünböl véle meg-gyógyúlsz.
Tiszta szivböl dicsirlek, Atya, Fiú, Szent Lélek;
Hogy kisdednek fényével, Tanittatunk szerével.
Dicsösség egészlen Szent Háromságnak:
Tisztesség és áldás Szüz Máriának.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 119. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Dum Virgo Vagientem, Nótájára. fol. 53.

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 84), Paksi Márton György-ék. (1760, 75).

Válaszos karácsonyi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14–11–11 (a–b–c–c); a két első sor 7/7 osztású belső rímmel; a 3–4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 155/I. sz.

6 Rémültek a' Szüz épségen – valamitől felindul, megindul (commoveor) jelentésben (NySz II, 1403; az Érdy kódexben: ayoytatussagra remewlenek ).

12 Tanittatunk szerével – annak rende (per ordinem) szerint (NySz II, 200-1).
Hátra Kezdőlap Előre