[Nagy örömet mostan ielentem ti néktek…]*

Ad notam En nagy vigasságos

Nagy örömet mostan ielentem ti néktek,
 szüz Mariatul mi nékünk születék
Az menyei kyraly, dicsiriük és áldgyúk ötet ének szoval.
Az propheták régen rola prophetaltak,
Az mesiast, Christust ök bizonial vártak,
Üdvöz légy áldot ur, régen kivantatot â te népeidtöl.
Nap, hold és csillágok vigan örvendeznek,
Örömét ielentik be szülletésednek,
Hogy minden alátnak reménsége el-iüt szabadulásának.
Nészszünk az gyermekre fekövö iászólban,
Szép és alázatos, takarva polaban,
Kinek menyeiek nagy hálákat adnak angyali seregek.
Ez szülletésnek napiat minniaian szentellyük,
Szábadulasunkat nagy örömmel variuk,
Végy ki setétségböl â nagy dicsöségbe ez siralmas utból.
Amen, az ugy légyen, vigan énekelliünk,
Az nagy dicsöséget hogy mi meg nyerhessünk,
Végnékül örömbe tegedet áldhassuk örökén menyekben.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 101a–b. – Nótajelzés: Ad notam En nagy vigasságos.

Az angyal karácsonyi éneke. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–12–6–12 (a–a–b–b); ez a forma a dallammintából is következik (RMKT XVII./7, 195. sz.), amelyre ugyancsak ez a képlet illik.

Dallama: RMDT II., 121/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre