[OH bóldog, kinél szebb nem vólt, tiszta kegyelmes Szüz…]*

Nota Beata immaculata

OH bóldog, kinél szebb nem vólt, tiszta kegyelmes Szüz:
Méltó vagy, hogy tisztelésed fénlik mint égö tüz.
Mert Annyának s' dajkájának, Isten aránzott méltónak.
Oh szent Szüz, kit Fiu Isten maga Annyává tött!
Oh virág, melyre az harmat magas Menyböl le-jött!
Te szoptattad, apolgattad, mely Fiadat szüzen hoztad.
Oh Jesus, szentséges Nevü, kegyes Emmanuel;
Elsz égböl ingyen adatott szüz Anyád tejével:
veled szentség, s' jó békesség nevekedgyék oh szent vendég.
Evánkat, elsö Anyánkat, a' Kigyó meg-csalá
Te szent Szüz, ügyünk jobbitád, Istenünknek hálá:
Te fel-nyitád, meg-újítád Paradicsomnak Kapuját.
Bennünket meg-mart régenten pokolnak kigyója;
De menten lött szent Gyümölcsöd sebünk orvoslója:
Ezt nevelted, édesgetted, üdvezitönket éltetted.
Szent Szüz, te nagy Királynéja vagy Jerusalemnek:
Ah kérünk, légy szószollója minden keresztyénnek:
Cherubinok, Seraphinok, áldgyanak s' minden Angyalok.
Dicsirjük és magasztallyuk édes kis Urunkat;
Mariát az ö Szent Annyát, bóldog Aszonyunkat:
Tiszta szivel, vig elmével, dicsirjük Istent szerével.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 107–8. – Cím és nótajelzés: Magyar: Azon NOTARA. Előtte a latinja dallammal.

Kéziratos másolata: Vépi ék. (1725–68, 78).

Karácsonyi ének, a Beata immaculata, Virgo puerpera kezdetű, Szűz Máriát dicsérő cantio (Chevalier 2332) fordítása. Korábbi magyar fordítása a Cantus catholici első kiadásában (1651, 29) Szeplőtelen Szűz Maria, Istennek szent anyja kezdettel található; ugyanitt a latin eredeti is megvan. Lásd RMKT  XVII/7, 197. sz., jegyzetben a latin cantio szövege, amely Kájoni János Cantionale catholicumába (1676, 46) is átkerült.

Versforma: 14–14–16 (a–a–b); a tizenhatos sorok 8/8 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 186. sz.
Hátra Kezdőlap Előre