[OH Jesus, szüzen született szép rósa…]*

OH Jesus, szüzen született szép rósa szál,
kit lelkem jászolyba helyheztetve talál.
Oh Jesusom, Szent jegyesem,
légy jelen én szivemben, drága kedvesem.
Oh Jesus, mennyei vendégem nállam szály,
Bünöm töröld, hogy töllem ne iszonyodgyál.
Oh Jesus, ha már szállottál istállóba,
Szivünket melléd fektesd à kis jászolyba.
Oh Jesus, gyermekben felséges Istenünk,
Kitöl meg romolhat minden ellenségünk.
Oh Jesus, én teremtö drága Istenem,
Miért vagy illy nagy inségben, add értenem.
Oh Jesus, hogy ránk szállyon a' mennyei kincs:
Azért most, én Drága Királyom, semmid nincs.
Oh Jesus, ki kevés ez álnok világon,
A' ki téged jászolyból hozzá fogadgyon.
Ah kérlek, jöj hozzám édes Királyocskám:
Szivemben légyen ágyad, szép Virágocskám.

3–4 A 142. lapon, az újesztendi énekek között: A' mely Karácsoni Enekeknek mindenik versei csak egy formán végezödnek, azokat könnyü alkalmaztatni az új esztendöre. Példának okáért keresd-fel fol. 61. Oh Jesus, szüzen született szép rósa szál: Ennek mindenik verse igy végezödik; Oh Jesusom, szent jegyesem, légy jelen én szivemben drága kedvesem: Ez helyett, új esztendöre igy ejtsed; Oh Jesusunk, szent orvosunk, légy jelen új esztendöben mi igyünkben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 61–2. – Cím: MAS. – Dallamát is közli.

Megvan még: Vépi ék. (1725–68, 59), Paksi Márton György-ék. (1760, 82).

Karácsonyi válaszos ének a betlehemi jászolnál. Forrása ismeretlen. A névtelen szerző a versszakok 1. és 3. sorában litánia szerűen ismételt Oh Jesus szavakkal főként a latin Mária-énekekben szokásos középkori költői szerkesztési módot elevenítette fel. Lásd még: RMKT XVII./7, 206. sz. – Az  énekeskönyv szerkesztője az ének szövegét más refrénnel újesztendei éneknek is alkalmazta. Az erre vonatkozó megjegyzés a könyv 142. lapján, az Istennek báránya édes Jézus kezdetű újévi Agnus-trópus végén (vö. Agnus Dei [Istennek Báránya, Edes Jesus…] c.) olvasható: A' mely Karácsoni Enekeknek mindenik versei csak egy formán végezödnek, azokat könnyü alkalmaztatni az új esztendöre. Példának okáért keresd-fel fol 61. Oh Jesus, szüzen született szép rósa szál: Ennek mindenik verse igy végezödik; Oh Jesusom, szent jegyesem, légy jelen én szivemben drága kedvesem: Ez helyett, új esztendöre igy ejtsed; Oh Jesusunk, szent orvosunk, légy jelen új esztendöben mi igyünkben.

Versforma: 12–12–8–12 (a–a–b–b); a 3–4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 123. sz. – Szövegét és dallamát idézi Szabolcsi, MZK 47. 1.
Hátra Kezdőlap Előre