[ÖRüllyünk Jesusunknak, örvendgyünk Szent Urúnknak…]*

Dum virgo Vagientem, Nótájára

ÖRüllyünk Jesusunknak, örvendgyünk Szent Urúnknak;
Kis Jesust magasztallyuk, magúnkat néki vallyuk:
Oh Edesem kedvesem szép rósácskam:
Oh drága szép Jesusom Violácskam.
Csudálatos Istenség! honnét ez nagy szegénység?
Hogy minket gazdagitson, Büntöl Jesus meg-mentsen;
Barmok közt Jesusúnk szenved érettünk;
Idvösséges útat-is mutat nékünk.
Im kisdeddé lött nagyból, Hogy ki-segitsen fagyból:
Mert igen meg-akadtúnk, Lelkünkben meg apadtúnk:
Hogy löttél segitönk, légy Jesus áldott!
Meg-ezerszer áldott, szerezvén illy jót.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 91. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Dum virgo Vagientem, Nótájára. fol. 53.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje 42, var), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 167), Vépi ék. (1725–68, 83).

Karácsonyi ének a betlehemi jászolnál. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14–11–11 (a–b–c–c); az első két sor 7/7 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 155/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre