[ÖRvendezzünk, Bethlehembe mennyünk ajándékokkal…]*

Nota: O Pastores etc.

ÖRvendezzünk, Bethlehembe mennyünk ajándékokkal.
Istállóhoz, romlott pajtához a' Pásztorokkal.
Ott született Isten Fia, egy szép Gyermetske.
Atyáinktúl régtül-fogva várt Kisdedetske.
Kemény ágyban, hideg jászolyban sir, jaj, Istenünk.
Kis-korában, elsö órában már szenved értünk.
Mezitelen testetskéje hóval bé telik.
Hideg széltül fejetskéje jaj, mint sértetik.
Jaj, mint fázik, s' orczája ázik sürü csöppökkel.
Szemeinek, két drága gyöngynek hév könyveivel.
Mennyi csöppök, annyi gyöngyök értünk húllanak.
Ezek a' Menybéli vizek lelkünkre folynak.
Bünös lélek, nézzed a' vétek mint bán Istennel.
Dühösködik, s' kegyetlenkedik a' szép Gyermekkel.
Szeretetböl jött hozzátok; s' ti meg-vetitek.
Im bé-fogadgyák a' barmok; s' ti ki-üzitek.
Ezt láttyátok, s' még sem szánnyátok vaj, s' jó Emberek.
Kemény szüvel, és száraz szemmel hogy türhetitek:
Világ vidámsága JESUS hogy siránkozik.
S' angyaloknak vigassága hogy szomorkodik.
Szüvetekbe, mint jobb bölcsöbe sirva kéredzik,
S' hogy hozzátok bé fogadgyátok, mind-kivánkozik.
Szánakodásra inditnak könyves szemei.
Könyörülést tölünk várnak fázott tetemi.
Oh! jaj, szánnyuk vétkünket, s' bánnyuk, édes JESUSunk.
Hogy szüvünkben, s' bünös lelkünkben szállást nem adtunk.
Háládatlanok nem leszünk ezután immár.
Jöj-el édes JESUS, jöj-el; lelkünk készen vár.

Nyomtatott kiadása:

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 284–5. Kiad. MIR 39, 60–1. – Cím: ALIUS. – Nótajelzés: Nota: O Pastores etc. fol. 51.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Vépi ék. (1725–68, 58), Paksi Márton György-ék. (1760, 66 kottás), Szakolczai István-ék. (1762, 63b–65a, 73. sz.), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 130), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 97).

A betlehemi pásztorok éneke. Karácsony éjjel a pásztorok miséjére, betlehemes játékokhoz vagy kántáláshoz alkalmas népének. A jászolban szalmán fázó kis Jézus motívuma olykor azonos szókapcsolatokkal felismerhető a Csordapásztorok midőn Betlehemben kezdetű betlehemes ének népi változataiban (MNT II. 48–I., 408., 417–419., 426. sz.; vö. RMKT XVII./7, 222. sz.).

Versforma: 14–14–13–13 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 241. és 256/IV. sz.

1 Bethlehembe – Betlemben (az egyébként végig hibátlan 4/5/5 osztású sor szótagszámának megfelelően).
Hátra Kezdőlap Előre