Laetare virgo Israël etc. magyarúl*

Ad Notam: O Gratiose JESU-le etc.

ÖRüly, örvendgy Szüz Israël.
Kitöl eredt Emmanuel:
Kinek szólgáló Leánya
valál; vagy most imê Annya.
Szent Aszszonyunk, imádgy értünk.
Örvendgy Szüz; kit Szent Gabriel
éghböl köszönt, nagy örömmel.
Jesust ez Világra hozván,
Anya löl, szüzen maradván.
Örvendgy; noha Bethlehembül
ki-záratál Sidó néptül.
A' természet rajtad el-hül,
hogy-im szüz méhed Fiat szül.
Örvendgy; mivel a' jászolyhoz,
s' szénában takart magvadhoz
Királyok majdan érkeznek;
s' ajándékokkal tisztelnek.
Örvendgy; mert el nem hagyatol.
Es noha meg-szomorodol;
Nem fáj sokáig Szent lelked:
Templomban JESUSt fel-leled.
Dicsirtessék Atya Isten,
Kis JESUSsal egyetemben;
Es a' Szent Lélek Ur Isten,
örökkön örökké. Amen.

Nyomtatott kiadása:

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 283. Kiad. MIR 39, 59. – Cím és nótajelzés: ALIUS. Laetare Virgo Israël etc. pag. 40. MAGYARÚL. Ad Notam: O Gratiose JESU-le etc. pag. 39. – A latin eredeti uo. 39.

Szűz Máriát dicsérő karácsonyi ének, a Laetare virgo Israel kezdetű cantio fordítása. Másik változata: Laetare virgo Israel c.; ugyanott a jegyzetben a latin eredeti kiadása.

Versforma: 8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c); az ötödik sor refrén.

Dallama: ld. Laetare virgo Israel c.
Hátra Kezdőlap Előre