[Pasztorok ide siessetek nagy Urhoz…]*

Ad Notam, Angyalok etc.

Pasztorok ide siessetek nagy Urhoz:
Születet Idvözitö,
Bethlehemben jelent-meg Juhok téritö:
Kis jászlocskában talállyátok,
à kitöl romlik átok:
Mert ö az igaz Messiás,
A' kiröl szólt Isaiás.
Pásztorok ide siessetek nagy Urhoz:
Kis Jesust imádgyátok,
Térdeteket hiven ez Urnak hajtsátok.
Itt van ki az eget formálta,
S' à földet ez alkotta:
Királynak ismérjétek ezt;
Istenteknek hidgyétek ezt.
Pásztorok ide siessetek nagy Urhoz:
Csuda dolgot it láttok;
Kis gyermekké im lött menybéli Uratok.
Világot ki hordozza vállán,
fekszik egy marok szénán:
Kis szalmára telepedet,
Ki az égben fényeskedet.
Pásztorok ide siessetek nagy Urhoz:
Menybül im kincset hozot,
Világért inséggel Attyának áldozot:
Ti jöjjetek ide elsöben
alázatos köntösben,
Utánnatok indúl Világ,
Mert mindent vonszon ez Virág.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 47. – Nótajelzés: Ad Notam, Angyalok etc. fol. 33. – A latin mintája az ének után található ugyanazon a lapon.

Szövege megvan még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 34).

A betlehemi pásztorok éneke, a Cito surgite et currite pastores kezdetű cantio részleges fordítása. A nyolc versszakból álló latin eredeti a himnológiai irodalomban ismeretlen és csak a kassai Cantus catholiciben található. – Szövege a következő:


Cito surgite et currite pastores,
Salvator jam est natus,
In Bethlehem Judae visibilis datus.
Videte stabulo jacentem,
Coelo quondam tonantem:
Messiam hunc agnoscite,
Vitam ab eo poscite.
Cito surgite et currite pastores,
Messiam adorate,
Et cultum humillimo pectore date.
Hic est qui sydera creavit,
Et orbem fabricavit:
Adeste curvo poplite,
Deum hunc verum colite.
Cito surgite et currite pastores,
Mirabile cernetis,
Supremus in astris nunc haeret vepretis.
Cui mundi machina incumbit,
Praesepio recumbit:
Cubile vile framen est,
Cui thronus, coeli culmen est.
Cito surgite et currite pastores,
Fovete frigescentem,
In pervia Boreae caula jacentem.
Urbis est aedibus exclusus,
A quo mundus est cusus:
Qui coelo cunctos advocat,
Hunc mundus foras elocat.
Cito surgite et currite pastores,
Custodes prius gregis,
Nunc eritis aulici maximi regis.
Unus in stabulo misellus
Ephaebus est asellus:
Rex noscitur a bosculo,
Ignotus sonti populo.
Cito surgite et currite pastores,
Divitiarum fontem,
In caula videbitis, aureum montem.
Membra sub laceris tenelli
Sunt fasciis puelli:
Qui coelo mittit fulgura,
Nunc omni caret purpura.
Cito surgite et currite pastores,
Humana latitantem,
Sub carne conspicite summum Tonantem.
Sub pannis ruditer consutis,
Mysteria salutis
Attoniti stupescite,
Fidelis corde crescite.
Cito surgite et currite pastores,
Nam simplices pastores,
Praeripiunt numinis nati favores.
Imbres praesepe divinarum,
Effundit gratiarum:
Ah! cito nun accurrite,
Qui tardant, hos arguite.

Az ismeretlen fordító az első három strófát megközelítő hűséggel adta vissza, a negyedik versszak saját önálló alakítása. Betlehemes játékhoz vagy kántáláshoz is alkalmas népének.

Versforma: 12–7–12–9–7–8–8 (a–b–b–c–c–d–d); az első sor mind a négy strófában azonos.

Dallama: RMDT II., 218. sz. – A formát és dallamot az első sor felszólítását variálva a kassai Cantus catholici névtelen szerkesztője Angyalok ide siessetek Szent Szűzhöz ([ANgyalok ide siessetek Szent Szüzhöz…] c.) kezdettel adventi, Emberek ide siessetek nagy Úrhoz ( [EMberek ide siessetek nagy Urhoz…] c.) kezdettel oltáriszentségi énekhez alkalmazta. Az adventi ének kottás.
Hátra Kezdőlap Előre