[Pasztórok, kik à nyajnál szüntelen vigyáztok…]*

Nota. Oh Istennek szent annya

Pasztórok, kik à nyajnál szüntelen vigyáztok,
Néktek im kedves hirt mond angyal, vigadgyátok.
E-mai nap ti nektek kiralytok születek,
Kit magasztallyon à föld es angyali felségh.
Mennyetek hamarsággal Betlehem városban,
Aldgyatok Jesustokat gyarlo abrázatban.
Jm David varosaban vilag meg valtoja
Házúl valaszt istallot, oh ég s föld csudaja.
Rabsagtoknak Istennél ki lön draga árra,
Gyenge testét meleggel táplál barom pára.
Bölcsöje neki jászoly, rothat szalma ágya,
Oh melly kemény nyoszolyát valaszt Isten fia.
Nezzed gyenge tagiait tél mint sanyargáttya,
De inkab te szivednek kemeny dére bántya.
Szemléld Isteni testét szalma mint lyuggátya,
Ki neheztelli inkáb, hogy bünöd faggattya.
Jstalló néki háza, kinek büzit nyelni
Méltob neki, hogy sem mint bünös szivben lakni.
Jm az barmok labahóz borúlt à dicsösseg,
Szánn inkáb, hogy tégedet tapod à kevelység.
Sohajt szoros jaszolyban aszszonyunk szent fia,
Hogy szived helt nem adot, azt inkab siráttya.
Szoros pólja tagjait Jesusnak szorittya,
Hogy bünönkböl meg mencsen, magát sanyargattya.
Oh szerelmes Jesusom, miért szenvedsz annyi kint?
Miért inkab à rabsagban nem hadsz bününk szerént?
Mi romlott életünknek nem volté mas árra?
Uram, leg dragab kincsed miért öntéd világra?
Oh szöplötelen szüznek istenes magzattya,
Ki vilagnak atyadnal löttél szószolója,
Mutasd, mint adhat neked vilag mélto halat,
Hogy bünösökhez ingyen irgalmadat nyujtad.
Szüntelen örvendezö ti aldot angyalok,
Velünk ezekért Jesust örökké aldgyatok.
Oh üdvezült aszszonyunk, kegyes szüz Maria,
Imad érettünk fiadot, szallyon ránk malászttya.
Szent angyaltól üdvözlett Jesvs palotaja,
Imádgy Istent, hogy légyen jo végünk orája.

2 K vigadgyatok. 6 K az Ur JESUST 26 K Miért hogy a' 36 K Nyerd-meg te szent Fiadtól

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 27–9. – Nótajelzés: Nota. Oh Istennek szent annya.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 55-6. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Oh Istennek szent annya, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 66).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 57; kiad. MIR 39, 85), Écsi-ék. (1700–25, 286), Vépi ék. (1725–68, 84), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 32a; címe: Pastorella).

A betlehemi pásztorok éneke. Forrása, szerzője ismeretlen. Betlehemes játékban és kántálásban továbbélő népzenei változatai: MNT II., 622. sz. jz. (1145–6.1.); 624. sz.

Versforma: 13–13 (a–a).

Dallama: RMDT II., 45/b. sz.

9 Rabságtoknak – a bűnben való rabság.

16 bünöd faggattya – a régiségben jelentése lehord, leszid (NySz I, 756–7).

25 és 28 miért – a helyes szótagszám érdekében egyszótagos (mért).

37 Szent angyaltól üdvözlett Jesvs palotája – Szűz Mária gyakori díszítő jelzője: palota, ház, hajlék. Vö. Himnus de B. V. M. c. 50. sor.
Hátra Kezdőlap Előre