[SZép violácska, kedves rósácska…]*

Nota: Jesu Salvator, mundi etc.

SZép violácska, kedves rósácska,
Szerelmes Jesusom.
Emberré löttél, értünk születtél.
Irgalmaz nékünk.
Szivemet vond-el, bünöm töröld-el,
Igen kedvellek, szivböl szeretlek.
Vigasztaly minket, foglald szivünket,
Néked szólgállyunk, és hálát adgyunk.
Jászolban látlak, szivemben várlak,
Tüzeid nagyok, im tiéd vagyok.
En Szent Teremtöm, és Idvezitöm,
Dicsiret néked, mellyet mond néped.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 85. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Jesu Salvator, mundi etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 51).

Szövege megtalálható még: [ Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 52; kiad. MIR 39, 80), Vépi ék. (1725–68, 68).

Karácsonyi felelgetős ének a betlehemi jászol előtt. Forrása, szerzője ismeretlen. Betlehemes játékok kedvelt betétje; vö. Papp Géza: Egy karácsonyi énekünk életrajzához. Énekszó 1946, 75. sz. Továbbélő népzenei változatai: MNT II., 402–404. sz. – Vö. [SZép violácska, kedves rósácska…]/II. c.

Versforma: 10–6–10–5 (a–b–c–d); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre