O puer dilectissime*

Azon Nótára

SZerelmes édes Jesusom, Te vonszod szivemet;
Es alázatos vóltodhoz szoritod mellyemet:
Mint csillagok fénye, Mint arany szekrénye;
Annál-is erösben, Es sokkal kedvesben,
Te vonszod szivemet: Te vonszod szivemet.
A' te gyémántos két szemed, szerelmes Jesusom;
Olly mint kettös Nap te-benned, ô édes Jesusom:
Abból mind kettöböl, mint tüzes felhökböl,
Sürü meny-követ hánsz, sebtöl senkit nem szánsz;
Meg-éled a' kit ütsz. Meg-éled a' kit ütsz.
A' te szentséges szájacskád, szerelmes Jesusom:
Két drága szép ajakacskád, ô édes Jesusom;
Olly mint szép kertecske, mint Rósás edényke,
Melyböl a' jó illat, vigaságot mutat,
Es életre indit: Es életre indit.
Bár veszszen-el ez a' Világ, szerelmes Jesusom,
Csak te maradgy-meg épp Virág, ô édes Jesusom:
Veled meg-elégszünk, szükségben sem lészünk;
Csak te-benned éllyünk, nem lesz kitöl féllyünk;
Foglaly magadnak el: Foglaly magadnak el!
Immár a' mely én szivem vólt, szerelmes Jesusom,
Eppen te-néked meg-hajolt, ô édes Jesusom:
Mindent semminek tart, és csak téged óhajt,
Jászolyhoz el-menni, s' néked udvarolni,
Igen kivánkozik: Igen kivánkozik.
Zengö sirásid halgatom, szerelmes Jesusom;
Hozzám jó-vóltodat látom, ô édes Jesusom:
Ha Jászoly nem tetszik, hol testecskéd fekszik;
Jöj-bé én szivemben, lelkem rejtekében,
s' Ott nyugodgy örökké: s' Ott nyugodgy örökké.
O áldott Szüz, új kíncsedet, fektesd én szivemben;
Ertem Szent könyörgésidet ne szánd szükségemben:
Hogy Jesusnak éllyek, gonosztúl ne féllyek,
Az Istent szeressem, s' országát vehessem,
Az örök-életben: Az örök-életben.

2 CCK Es bölcsöbéli jászlodhoz 6 CCK ah édes Jesusom; 7 CCK ah drága Christusom: 11 CCK oh édes Jesusom: 12 CCK oh kedves édesem; 14 CCK illat, bádgyadtakat szaglat, 16 CCK Bár veszszen-el egész Világ, oh édes Jesusom; 17 CCK oh drága Christusom: 20 CCK Egészlen tiéid: egészlen tiéid. 21 CCK Igy már [… ] oh édes Jesusom; 22 CCK Egészlen néked meg-hódolt, oh bóldog Edesem: 23 CCK semmiben hajt 24 CCK Jászlodhoz hajolni, 25 CCK Buzgón kivánkozik. (Csak ennyi.) 26–27 CCK Halkán zengö sirásidat, nagy kedvel halgatom; Hozzám való jó vóltodat igy tapasztalhatom: 28 CCK Ha az ól 29 CCK Jöj szivem méllyébe, 34 CCK Csak Istent szeressem, szent sóldgyát vehessem.

Nyomtatott kiadásai:

Alapszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 89–90. Latinja uo. 64. – Cím és nótajelzés: MAS. O puer dilectissime. Azon Nótára. – A második kiadásból kimaradt.

Cantus catholici. Kassa 1674, 93–5. – Nótajelzés: AZON NOTARA. – Előtte a latinja dallamával.

Karácsonyi könyörgő ének a betlehemi kisded előtt; az O puer dilectissime tu moves pectora kezdetű cantio fordítása. A latin mintát a nemzetközi szakirodalom Dankó József (Vetus hymnarium 324) idézete nyomán Kájoni János énekeskönyvére utalva említi (Chevalier 30855). A cantio és dallama német eredetű, legkorábbi előfordulása 1655-ból egy prágai német énekeskönyvből ismeretes (Bäumker I, 159). A hazai források közül megvan már a Cantus catholici első kiadásában (1651, 267) és a szlovák Cantus catholiciben is (1655, 74). Ugyanez a szöveg kevés változtatással megtalálható még a kassai  Cantus Catholiciben is (1674, 92). Szövege a Cantus catholici első kiadásában a következő:


Ad eundem [= AD JESULUM].

Ô Puer dilectissime tu moves pectora:
Ô JEsule chare ut sydera clare,
Ô Parvule nate plus millies grate
Tu moves pectora, tu moves pectora.
Si tua spectem lumina haec dico astra sunt,
Ex quibus amoena cum luce serena,
Quot fulmina jacis tot vulnera facis,
Vivit qui tangitur? vivit qui tangitur?
Os tuum merus hortulus, ah in hoc hortulo:
Ô quam generosae sunt labia rosae,
Ex illis per illas sermonem distillas
Plusquam rosaceum, plusquam rosaceum.
Vel mundum omnem tollito, tu mihi mundus es:
Tu dignus amari, tu scitus jocari,
Tu pectore rapto et animo capto
Me totum vendicas, me totum vendicas.
Tibi Ô JESU dedico jam dudum Cor meum:
Si totum comburis jam tui est juris,
Hoc unicum spirat ut tuum acquirat
Votis altissimis, votis altissimis.
Ocelle mi, Dilecte mi, quid nisi nutrio,
Incendium grave, sed blandum et suave,
Si expetis lectum, en porrigo tectum
In centro pectoris, in centro pectoris.
Nunquid jam dilectissime, sic rectè canitur:
Ô JESULE blande, Ô Puer amande,
Ô Pusio decens, Infantule recens
Tu moves pectora, tu moves pectora.

A névtelen fordító mintáját tartalomban követte, az eredeti négysoros strófákat azonban a dallam ismétlésével ötsorossá alakította. A fordítás három változatban ismeretes; mindháromban sok a közös sor, kifejezés. A legegyszerűbb és legvilágosabb Kájonié. A kassai Cantus catholici verziója  lényegében Kájoni szövegének barokk szóvirágokkal megtűzdelt változata. A harmadik a Cantus catholici 1675-i kiadásában (O puer dilectissime, tu moves pectora etc. magyarúl c.) további alakítás eredménye.

Versforma: 14–14–12–12–12 (a–a–b–c–d); a tizenkettes sorok 6/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 252/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre